SprintRoute Viewer
RinttiReitin katseluohjelma - Pikaopas (ver. 2.53)

Siirry suoraan OmaReitti (MyRoutes) -katselutavan ohjeisiin.

AVAUSIKKUNA (Start Window)

Avausikkunasta valitset kartan katselutavan (VIEWING AREA), kartan suuntauksen (MAP DIRECTION) sekä reittien näkymisen (ROUTE VISIBILITY).

Avausikkunasta voit ottaa käyttöön myös katselutavan OmaReitti (MyRoute). Voit tehdä sen myöhemminkin.

SprintRoute Viewer aloitusikkuna
SprintRoute Viewer avausikkuna - kaksi ylintä kuvaketta Viewing Area eivät ole mobiiliversiossa näkyvissä. Myöskään MyRoute ei ole käyttävissä ellei näytön leveys ole vähintään 800 px (tabletti, pöytäkone tms.)

Avausikkunan yläosassa on tietoja SprintRoute Viewerin uusista ominaisuuksista ja todetuista virheistä

Ruudun ylärivillä on vasemmalla katseluohjelman versionumero, keskellä tietoja tapahtumasta sekä radan nimi ja oikealla napit katselutapaan OmaReitti (MYROUTE), avusteisiin (HELP) ja ohjelmatietoihin (ABOUT).

RASTIVÄLINÄKYMÄ (Leg View)

Rastivälinäkymässä voit katsella karttaa siten, että se on suunnattu joko pohjoiseen tai seuraavalle rastille. Reittipituudet ovat uudessa versiossa aina ikkunan vasemmassa ylänurkassa.

Ruudulle avautuu karttaikkunoita - yksi radan kullekin rastivälille. Karttaikkunan alapuolella on "nappikokoelma", jolla voit säätää karttaikkunan näkymää sekä näyttää ja piilottaa reittejä ja ratapiirroksia. Alimpana on kommentti-ikkuna ja sen alalaidassa reittejä kuvaavia ominaisuuksia.

SprintRoute Viewer rastivälinäkymä
SprintRoute Viewer - Rastivälinäkymä

Kartan käsittely


  • Karttaa siirretään vetämällä sitä hiirellä. Myös ilmansuuntakuvion harmaiden kolmioiden näpäytys siirtää karttaa. Vain tämä jälkimmäinen tapa on käytössä mobiilisti (tabletti tai kännykkä).
  • Karttaa zoomataan napeilla IN ja OUT.
  • Karttaa himmennetään ja kirkastetaan napeilla + (plus) ja - (minus)
  • Reittitunnuksen näpäytys nostaa samanvärisen reittiviivan muiden reittiviivojen päälle.
BTNS Näyttää / Piilottaa nappi-ikkunan
CMTS Näyttää / Piilottaa kommentti-ikkunan
ilmansuuntakuvio
Ilmansuuntakuvio
Harmaiden kolmioiden näpäytys siirtää karttaa kolmion osoittamaan suuntaan.
Nelikulmion 'Re' näpäytys palauttaa kartan alkuperäiseen paikkaan

Nappi-ikkunat


Karttalla oleva nappi BTNS piilottaa Nappi-ikkunan. Seuraava näpäytys palauttaa ikkunan taas näkyviin. Vastaavasti nappi CMTS piilottaa ja palauttaa näkyviin kommentti-ikkunan.

YES/ALL/NO Näyttää / Näyttää kaikki kerralla / Piilottaa reittiviivat.
- Huomaa, etteivät reittiviivat tule näkyviin, ellei sarakkeen Line ylempi nappi ole asennossa YES tai ALL.
WDLeventää / Ohentaa reittiviivaa
YES/ALL/NONäyttää / Näyttää kaikki kerralla / Piilottaa reittipituudet.
- Huomaa, etteivät reittipituudet tule näkyviin, ellei sarakkeen Label ylempi nappi ole asennossa YES tai ALL.
SIZEPienentää / Suurentaa reittipituuden fonttia.
Rt ANäyttää vain reitin A.
Rt MinNäyttää vain lyhyimmän reitin.
 A   B   C   D  ... Näyttää / Piilottaa yksittäiset reittiviivat ja reittipituudet. Ensimmäinen näpäys näyttää reitin ja toinen sen pituuden
- Huomaa, etteivät reittipituudet tule näkyviin, ellei sarakkeen Label ylempi nappi ole asennossa YES tai ALL.
IN/OUTZoomaa (lähentää ja loitontaa) karttaa.
+/-Himmentää ja kirkastaa karttaa.
CRS Näyttää / Piilottaa ratapiirroksen (rastinumeron ja rastiympyrän sekä rastiväliviivan).
RELNäyttää / Piilottaa reittivärin suhteessa reittien pituuksiin. Lyhyin reittin on piirretty vihreällä.

Useimpien nappien näpäytys SHIFT-näppäin alaspainettuna vaikuttaa kaikkiin rastiväli-ikkunoihin.

Kommentti-ikkunat


Kartalla oleva nappi CMTS piilottaa kommentti-ikkunan. Seuraava näpäytys palauttaa ikkunan taas näkyviin.

Kommentti-ikkunan alareunassa on rastiväliä kuvaavia tietoja kuten rastivälin linnuntiepituus ja kiertävyys.

Vinkkejä


Jos haluat katsella vain reittejä etkä halua nähdä reittipituuksia, pidä huoli, että sarakkeessa Label oleva ylempi nappi on asennossa NO.

Jos taas haluat katsella vain reittipituksia etkä halua nähdä reittiviivoja, pidä huoli, että sarakkeessa Line oleva ylempi nappi on asennossa NO.

Voit muuttaa reittiviivojen leveyttä napilla WD tai poistaa reittiviivat näkyvistä sarakkeen Line napilla ALL/YES/NO.

Voit muuttaa reittipituuksien kirjainkokoa napilla SIZE tai poistaa reittipituudet kokonaan näkyvistä sarakkeen Label napilla ALL/YES/NO.

Kun piirrät oman reittisi tai ihannereitin A-reittinä (sininen väri), voit verrata sitä lyhyimpään reittiin napeilla Rt A ja Rt Min.

Jos kartassa on näkyvissä ratapiirros, voit poistaa SprintRouten oman ratapiirroksen napilla CRS.

Jos haluat tarkastella reittien suhteellisia pituuksia, näpäytä nappia REL. Lyhyin reitti värjäytyy vihreäksi (lime) ja muut reitit siihen verrattuna suhteellisen pituutensa mukaan keltaisiksi, oransseiksi ja punaisiksi. Punainen reitti on noin 20% pitempi kuin lyhyin reitti.

Relative route colours
Reittivärit suhteessa niiden pituuteen. Lyhyin reitti on vihreällä.

Kun haluat asettaa saman ominaisuuden kaikkiin rastiväli-ikkunoihin, näpäytä nappia SHIFT-näppäin alaspainettuna.

OMAREITTI (MyRoute)

OmaReitti-näkymä on tarkoitettu virtuaaliseen sprinttaamiseen eli reitinvalinnan harjoitteluun. Se kertoo rastiväleittän, onko valitsemasti reitti lyhyin vai miten paljon se on sitä pitempi - tosin lyhyin reitti ei välttämättä ole aina se paras tai nopein reitti.

OmaReitti on käytettävissä vain, jos kuvaruudun leveys on vähintään 800 pikseliä.

Käynnistä OmaReitti joko avausikkunasta rastittamalla Use MyRoutes View tai näpäyttämällä ruudun ylärivin nappia  MyRoute .

Nappi-ikkunan tausta vaihtuu violetiksi ja sen vasemman reunan napit ovat lukitut. Keskelle kuvaruutua avautuu rastivälitaulukko. Voit siirtää sen ruudulla sopivaan paikkaan.

MyRoutes wiew
OmaReitti-näkymä ja sen rastivälitaulukko. Karttaikkunan reitit ovat näkyvissä, koska avausikkunasta on valittu Hide Routes.

Jos aloitusikkunassa olet valinnutShow routes, niin kaikki reitit ovat näkyvissä ja reittipituudet ovat piilotetut.

Jos aloitusikkunassa olet valinnut Hide routes, niin vain ratapiirros on näkyvissä. Reitit saat näkyviin näpäyttämällä kerran jotain napeista A, B, C, jne.

Valitse sitten nappi-ikkunasta käyttämäsi reitti tai mielestäsi lyhyin reitti napeilla A, B, C jne. Valitun reitin sekä esillä olevan rastivälin lyhyimmän reitin pituudet näkyvät rastivälitaulukossa.

MyRoutes table
Rastivälin 1 reitti on lyhyin mahdollinen kun taas rastivälillä 3 on juostu on 36 m ylimääräistä. Rastivälin 4 reitti on lyhyempi (mutta hitaampi) kuin nopein reitti. Mikään reitti ei kelpaa rastivälille 5 ja rastivälin 6 reittiä ei ole vielä valittu.

Jos yksikään reitti ei ole sopiva, valitse nappi X. Väärän valinnan voit korjata valitsemalla reitin uudestaan tai kumota valinnan näpäyttämällä vasemmalla olevaa rastivälin numeropainiketta.

Kun olet valinnut kaikille rastiväleille reitin, näet yhteenvedon, jossa on koko radan pituus lyhyintä reittiä myöten, valitsemiesi reittien yhteenlaskettu pituus sekä niiden erotus eli ylimääräinen matka.

MyRoutes summary
Yhteenveto reitin pituudesta rastiväleiltä 1, 2 ja 3. Oma reitti 583 m eli 84 metriä pitempi kuin lyhyin reitti 499 m. Rastivälejä 4 ja 5 ei ole laskettu mukaan.

Huomaa, että koko radan ja valitsemasi reittien pituuteen ei lasketa mukaan rastivälejä, joissa reitinvalinta on X tai joissa reittejä ei ole lainkaan valittu. Tästä syystä yhteenvedossa oleva ratapituus vaihtelee sen mukaan, mitkä rastivälit ovat laskennassa mukana.

NEW Samoin jos olet valinnut nopeimman reitin, joka on pitempi kuin lyhyin reitti, niin oman reittisi kokonaispituuteen ei kerry ylimääräistä matkaa ellei se ole vielä pitempi kuin nopein reitti. Nopein reitti osoitetaan reitin pituuden perään tehdyllä merkinnällä (f).

OmaReitti-näkymän napit:
 Sum    Näytä rastivälien yhteenveto
 Reset    Poista kaikki reitit OmaReitti-taulukosta
 Close    Sulje OmaReitti-näkymä
   2      Poista rastivälin 2 reitti OmaReitti-taulukosta

Ajatuksia nopeimmasta reitistä: Kaupunkisprinteissä rastivälin eri reittien paremmuus on useimmiten kohtuullisen hyvin arvioitavissa: matka vaikuttaa eniten, joskin ylimääräiset käännökset ja portaat hidastava aina ja siten vaikuttavat eri reittien paremmuuteen.

Sen sijaan metsäsprinteissä reittien analysointi on kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Nopein reitti on vahvasti riipuvainen suunnistajan taidoista ja juoksuvoimasta. Jos rastille asti pääsee etenemään täydellä vauhdilla eli reitti selkeä, niin juoksuvoima ratkaisee, mutta jos rastivälillä tarvitaan "suunnistusta" eli tarkkaa kartanlukua ja rastipiste on vaikeasti havaittavissa, tilanne on toinen. Myös reitin ennakoitavuus eli onko sen kulkukelpoisuus arvioitavissa kartan perusteella, voi vaikuttaa reittien paremmuuteen.

SprintRouten katseluohjelmassa analyysin tekijä voi asettaa jonkun reitin nopeimmaksi reitiksi. Se antaa mahdollisuuden hylätä reitti, jossa esimerkiksi tiheä pusikko, pitkät portaat tai jyrkkä rinne hidastaa niin paljon, että se on varmasti hitaampi kuin pitempi kiertävä reitti. Tällainen reitin "hylkäys" on aina hyvin subjektiivinen asia ja siitä voi oikeutetusti olla eri mieltä - jo pelkästään eri-ikäisten suunnistajien fyysiset ominaisuudet vaikuttavat siihen, millaisella matkaerolla nopeimman reitin asetusta kannattaa käyttää.

Kiertoreitti
Vasemmassa kuvassa punainen reitti kiertää tasaista kun taas sinisellä on leimauksen jälkeen noustava jyrkkiä portaita ja laskeuduttava jyrkkää rinnettä. Vaikka punainen on noin 35 metriä pitempi, sillä ei häviä siniselle reitille. Tästä syystä punainen reitti on merkitty "nopeimmaksi reitiksi" ja tästä syystä sen pituuden perässä on merkinta (f) (versiosta 0.993 alkaen (q).
Toisessa kuvassa (TULOSSA) tiheikkö hidastaa sinisen reitin kulkua sen verran, että punainen reitti on varmasti nopeampi.

KARTTANAKYMÄ (Map View)

Karttanäkymässä on esillä koko kartta. Aloitustilanteessa on yleensä näkyvissä vain kartan yläosa tai sen vasen reuna.

SprintRoute Viewer Karttanäkymä
SprintRoute Viewer - Karttanäkymä (Huom. reittikuvakkeet puuttuvat kuvasta)

Kuvakkeet:

Näytä koko kartta
Näytä vain radan alue
Näytä kartta suhteella 100% (yleensä näkyvissä vain osa kartasta)
Suurenna karttaa
Pienennä karttaa
Seuraavat viisi reittikuvaketta näyttävät vain rastivälivalikosta valittujen rastivälien reitit. Jos yhtään rastiväliä ei ole valittu, näytetään kaikkien rastivälien reitit.
Näytä A-reitti
Näytä lyhyin reitti
Näytä kaksi lyhyintä reittiä
Näytä kaikki reitit
Piilota kaikki reitit
 
Säädä reittipituuden kirjainkokoa
Säädä reittiviivojen leveyttä
Näytä / piilota suhteelliset reittipituudet (kts kuva edellä)
Näytä / Piilota ratapiirros
Säädä kartan himmennystä
Näytä / piilota kommentit

Rastivälivalikko

All Näytä kaikkien rastivälien reitit
- huomaa, että valitut reittikuvakkeet kuten 'Näytä A-reitti', jättävät osan reiteistä näyttämättä.
None Piilota kaikkien rastivälien reitit
[1]Siirrä katseluikkuna rastivälille 1 ja näytä rastivälin 1 reitit. Samalla piilottaa muiden rastivälien reitit.
[O]Näytä / Piilota rastivälin 1 reittiviivat ja reittien pituudet
VINKKI: Reitin tunnuskirjaimen tai pituuden näpäytys piirtää reitin koko pituudeltaan eli nostaa reittiviivan muiden reittiviivojen "päälle".