ENNAKKO

Viewer

Viewer on helppokäyttöinen työkalu, jolla voi katsella SprintRouten reitinvalintoja. Se ei ole vielä käytettävissä.

Aloitusikkunassa voi valita katselutavan - voit tutkia reittianalyysia tai "suunnistaa virtuaalisesti" eli etsiä itse parhaat reitit. Myös muut valinnat kuten esimerkiksi reittien vertailu ilman niiden pituuksia ovat mahdollisia.

Viewer -karttaikkunanäkymä
Viewer -karttaikkunanäkymä. Näpäytä kuvaa, niin näet sen suurempana.

Valinnan jälkeen ruudulle avautuu karttaikkunoita - yksi radan kultakin rastiväliltä. Ikkunan alapuolella on "nappikokoelma", jolla voi säätää karttaikkunan näkymää sekä näyttää ja piilottaa reittejä ja ratapiirroksia. Alimpana on kommentti-ikkuna ja sen alalaidassa muutamia rastivälin reittejä kuvaavia ominaisuuksia.

Kuvaruudun yläosassa olevat kaksi nappia avaavat aloitusikkunan ja englanninkieliset pikaohjeet sekä tämän sivun.

Karttaikkuna

  • Karttaa voi siirtää vetämällä sitä hiirellä SHIFT-näppäin painettuna.
  • Karttaa voi zoomata napeilla IN ja OUT.
  • Karttaa voi himmentää ja kirkastaa napeilla + (plus) ja - (miinus).
  • Reittitunnuksen näpäytys nostaa samanvärisen reittiviivan muiden reittiviivojen päälle.
BTNS Näyttää / Piilottaa nappi-ikkunan
CMNT Näyttää / Piilottaa kommentti-ikkunan

Nappi-ikkuna

  • Voit piilotaa Nappi-ikkunan Karttaikkunan napilla BTNS. Uusi näpäytys palauttaa sen näkyviin.
ALL/NONE Näyttää / Piilottaa kaikki reitit.
Huomaa, että reittipituudet eivät tule näkyviin, ellei sarakkeen Label ylempi nappi ole asennossa YES.
BLKNäyttää reittipituudet taulukkomuodossa - lyhyin reitti ylinnä.
YES / NONäyttää / Piilottaa reittien pituudet.
SizeNäyttää reittipituuden pienellä kirjasimella.
Rt ANäyttää vain reitin A.
Rt MinNäyttää vain lyhyimmän reitin.
A, B, C Näyttää / Piilottaa yksittäiset reitit ja niiden pituudet.
Huomaa, että reittipituudet eivät tule näkyviin, ellei sarakkeen Label ylempi nappi ole asennossa YES.
IN/OUTHimmentää ja kirkastaa karttaa.
+/-Zoomaa (lähentää ja loitontaa) karttaa.
RINGNäyttää rastiympyrän ja rastiväliviivan.
NUMNäyttää rastinumeron.

Kommentti-ikkuna

  • Voit piilotaa Kommentti-ikkunan Karttaikkunan napilla CMTS. Uusi näpäytys palauttaa sen näkyviin.

Vinkkejä

Kun haluat arvoida reittejä etkä halua nähdä reittipituuksia, pidä huoli, että sarakkeessa Label oleva nappi on asennossa NO,

Jos reittien pituusmerkinnät peittävät reittiviivan, voit siirtää reittitunnukset sivuun napilla BLK, pienentää niiden kokoa napilla SIZE tai poistaa ne kokonaan näkyvistä napilla YES/NO.

Jos kartassa on näkyvissä ratapiirros, voit poistaa SprintRouten ratapiirroksen napilla RING. Vastaavasti voit poistaa SprintRouten rastinumerot napillaNUM.

Kun piirrät oman reittisi aina sinisellä värillä, voit verrata omaa reittiäsi lyhyimpään reittiin napeilla Rt A ja Rt Min.