Versiot

SprintRoute -versiot ovat kaikki vielä kehitysversioita. Olen lisännyt niihin ajatuksia, jotka ovat tulleet esiin reittianalyysejä tai ratasuunnitelmia tehdessäni.

Käyttökokemukseni ovat osoittaneet, että versiossa 0.963 oli ohjelman joustavan käytön näkökulmasta kaksi isoa puutetta.

Ensimmäinen liittyy ratamestarityöskentelyyn. Ohjelman käyttö on kömpelöä, koska samanaikaisesti voi käsitellä vain yhtä rataa. Jos tekeillä on useita ratoja, joutuu avaamaan kullekin radalle oman ikkunan. Silloin kahden tai useamman radan yhteisen rastin siirto on päivitettävä jokaiseen ikkunaan, mikä on turhan hankalaa.

Ongelma poistuu vasta versiossa 1.00, joka voi käsitellä samanaikaisesti monta eri rataa.

Toinen puute liittyy yhteisten reittien käsittelyyn: uuden yhteisen reitin voi liittää vain olemassa olevien reittien askelympyröihin. Jos uuden reitin haluaa liittää muualle, on hylättävä työnalla oleva yhteinen reitti, lisättävä toiselle reitille uusi askelympyrä ja vasta sitten liitettävä uusi reitti tähän askelympyrään. On hankalaa...

Samoin yhteisten reittien viimeisten askeleiden käsittely on hidasta. Jokainen yhteinen reitti on avattava erikseen, korjattava sitä ja lopuksi suljettava eli liitettävä rastiin. Tuntuu turhalta toistaa sama asia useaan kertaan.

Yhteisten reittien piirtämisen hankaluudet on korjattu versioon 0.98 - yhteisen reitin voi aloittaa ja lopettaa reitin mistä tahansa kohdasta.

Ennakkotiedoista poiketen Undo ja Redo (peruuta ja kumoa peruutus) -toimintoja ei vieläkään ole mukana. Sen sijaan ESC-näppäimen painallus palauttaa usean käynnistyneen toiminnan alkuun.

Jossain tilanteissa - varsinkin kun reittejä on paljon - kartan siirto hiirellä takkuaa. Tähän inhottavaan toimintaan en ole vielä löytänyt korjausta. Tilanne korjaantuu usein välitalletuksen avulla.

Versiossa 0.983 on myös käyttöä helpottava parannus: kaikkia reittielementtejä kuten rasteja, reittitunnuksia ja askelympyröitä voi siirtää ("vetää") ilman SHIFT-näppäintä. Tämä yksinkertaistaa ja nopeuttaa ohjelman käyttöä.

Versio 0.984a on ensimmäinen askel kohti saman rastin käyttöön eri radoilla. Eri ratojen rasteilla ei ole tosin vieläkään mitään yhteistä - asetelma vastaa pikemminkin sitä, että jokaiselle radalle on avattu oma SprintRoute-ikkuna. Datatiedosto sentään on jo yhteinen kaikille radoille.

Versio 1.0 (vuoden 2021 aikana)

SprintRoute voi käsitellä samanaikaisesti enintään 9 eri rataa.

Uusia ominaisuuksia tuleviin versioihin:

 • Mahdollisuus näyttää reittien pituusero verrattuna lyhyimpään tai valittuun reittiin
 • Mahdollisuus jakaa (pitkä) rastiväli kahtia ja näyttää kummankin välin reittipituudet erikseen (kiitos TM:lle hyvästä ajatuksesta)
 • Mahdollisuus näyttää reittien värit suhteeeessa niiden pituuteen (kiitos JL:lle hyvästä ajatuksesta)

Versio 0.984a (23.8.2021)

 • Enintään yhdeksän rataa. Eri ratojen rasteilla ei ole (vielä) mitään yhteistä
 • Lisätty rastikoodit. Radalla ei saa olla rasteja, joilla on sama rastikoodi.
 • Mahdollisuus näyttää ja piilottaa ratapiirros yhdellä näpäyksellä
 • Rastilista rastikoodeineen
 • Kaikki radat samassa datatiedostossa
 • Korjattu runsaasti pieniä virheitä, joihin ei normaalikäytössä juuri törmää

Havaittu harvoin tapahtuva tunnistamaton virhe reittinäkymässä siirrettäessä jälkimmäistä rastiympyrää. Korjaan seuraavaan versioon.

Versio 0.983 (2.5.2021)

 • Radan nimi koko näkyvissä ruudun vasemmassa ylänurkassa
 • Rastin siirto ilman SHIFT-näppäintä
 • Mahdollisuus liittää rastiin rastitunnus näpäyttämällä sitä karttanäkymässä. Samoin lähtöön ja maaliin
 • Uusittu rastien ja reittien näpäytys- ja siirto (ei näy käyttäjälle)
 • Korjattu paljon pikkuvirheitä

Versio 0.982 (23.3.2021)

 • Reittien näyttö ja piilotus rastiväleittäin.
 • Rastilista siirretty vasempaan laitaan.
 • Korjattu virhe reitin liittyessä toiseen reittiin.

Versio 0.981 (5.3.2021)

 • Ratapiiroksen värin voi valita 20 väristä.
 • Tiedostonimen uusi oletusnimi on radan nimi, esimerkiksi 'H21. Aiempi oletusnimen etuliite 'SR.' on poistettu
 • Korjattu muutamia yhteisreittien piirtämiseen ja muokkaamiseen liittyviä virheitä, jotka saattoivat joskus pysäyttää ohjelman toiminnan.

Versio 0.98 (31.1.2021)

Käyttöä yksinkertaistavia ja nopeuttavia ominaisuuksia:

 • Uuden rastin lisäys (insert) rastiväliviivan näpäytyksen kohdalle. Enää ei tarvitse ensin lisätä rastia ja siirtää se sitten oikealle kohdalle
 • Uuden askeleen lisäys (insert) reittiviivan näpäytyksen kohdalle. Enää ei tarvitse ensin lisätä askelympyrää ja siirtää se sitten oikealle kohdalle.
 • Uuden yhteisreitin voi aloittaa tai lopettaa reittiviivan näpäytyksen kohdalta. Ennen yhteisreitti oli aloitettava tai lopetettava vain askelympyrän kohdalta sitä näpäyttämällä.
 • Reittielementtejä kuten reitin nimeä ja reittiympyröitä voi siirtää hiirellä ilman samanaikaisesti painettua SHIFT-näppäintä.
 • Reittinäkymässä voi siirtää alku- ja loppurastia samanaikaisesti SHIFT-näppäin painettuna. Ennen rasteja saattoi siirtää vain karttanäkymässä
 • Reitin loppupään avaus ja uuden askeleen näpäytys toimivat yhdessä yhteisreittien kanssa. Ennen jokainen rastiin päättyvä yhteisreitti oli käsiteltävä erikseen
 • Värien käsittely ja niiden talletus omaksi värilistaksi on korjattu. Värilistoja on kolme tasoa: SprintRouten vakiovärit, omat vakiovärit sekä käytössä olevat värit.
 • Datatiedoston talletus (Save file) ja katselu (View file) toimii nyt myös reittinäkymästä. Ennen tallertus ja katselu vain karttanäkymästä. Tästä syystä datatiedoston talletusta ja katselua varten oli aina ensin vaihdettava karttanäkymään.
 • Datatiedoston nimeksi voi asettaa SR.rata -pohjaisen nimen lisäksi myös rata.kartta- ja rata.matka -pohjaiset nimet.
 • Siirtymäteksti 'WAIT A FEW SECONDS' poistettu siirryttäessä näkymästä toiseen.
 • Korjattu useita pieniä ja isompiakin virheitä.

Käytössä olevat näkymien nimitykset

 • Map view (Karttanäkymä), entinen Course view (Ratanäkymä)
 • Route view (Reittinäkymä), entinen Leg view (Rastivälinäkymä)
 • Edit view (Muokkausnäkymä, uusi näkymä, ei vielä käytössä)

Versio 0.963 (24.10.2020):::: Käynnistä SprintRoute versio 0.963

Päivitys, pieniä korjauksia

Versio 0.962 (15.7.2020)

Päivitys SprintRoute Viewer -katseluohjelman yhteensopivuutta varten.

Versio 0.961 (15.6.2020) :::: Käynnistä SprintRoute versio 0.961

Korjattu muutamia virheitä, jotka liittyvät reittivärin ja tunnuskirjaimen muuttamiseen. Samoin korjattu virhe, joka syntyy, kun poistetaan kaikki reitit ja aloitetaan uusien reittien piirtäminen.

Yhteisreitin (Shared route) piirtämisen aloitusnäppäin S on käytettävissä. Vanha näppäin P toimii myös toistaiseksi.

Versio 0.96 (31.3.2020) :::: Käynnistä SprintRoute versio 0.96

SprintRouten versio 0.96 sisältää muutamia pieniä parannuksia, jotka yksinkertaistavat ohjelman käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi reittivärien valinta ja omat asetukset.

Merkittävin muutos on mahdollisuus siirtää rastia rastiväli-ikkunassa. Tämä nopeuttaa ratojen suunnittelua vähentämällä edestakaista siirtymistä kartta- ja rastiväli-ikkunoiden välillä. Ikävä kyllä, sisältää virheen, jos samalla kertaa siirtää välin alku- ja loppurastia. Virhe on korjattu versiossa 0.98.

Toinen parannus on mahdollisuus vaihtaa reittien värejä piirtämisen aikana. Se taydentää jo edelliseen versioon sisältynyttä omien suosikkivärien asettamista. Täysin vapaasti värejä ei voi vieläkään valita vaan on tyydyttävä väripaletin 24 väriin.

Kolmas iso muutos on mahdollisuus tallettaa keskeisiä asetuksia kuten rastiympyrän koko ja reittiviivan paksuus ja himmennys sekä reittitunnusten kirjainkoot omiksi asetuksiksi (user settings). Ne tulevat automaattisesti käyttöön ohjelmaa seuraavan kerran avattaessa. Myös reittivärit voi tallettaa samalla tavalla omiksi väreiksi.

Yhden käsitteen olen vaihtanut: entinen rataikkuna (Course Window) on nykyään karttaikkuna (Map Window). Muutos selkeyttää ajattelua, sillä karttaikkunassa katsellaan koko karttaa ja rastiväli-ikkunassa yhtä rastiväliä.

Toinen samanlainen muutos on yhteisreitin uusi englanninkielinen nimitys Shared Route aiemman Parallel Route asemesta. Yhteisreitin piirtämisen uusi on S. Entinen näppäin P ei ole enää käytössä.