Versiot

SprintRoute -versiot ovat kaikki vielä kehitysversioita. Olen lisännyt niihin ajatuksia, jotka ovat tulleet esiin reittianalyysejä tai ratasuunnitelmia tehdessäni.

Versio 0.98 (31.12.2020)

SprintRoute voi käsitellä samanaikaisesti enintään 12 eri rataa.

Versio 0.962 (15.7.2020)

Päivitys SprintRoute Viewer -katseluohjelman yhteensopivuutta varten.

Versio 0.961 (15.6.2020) :::: Käynnistä SprintRoute versio 0.961

Korjattu muutamia virheitä, jotka liittyvät reittivärin ja tunnuskirjaimen muuttamiseen. Samoin korjattu virhe, joka syntyy, kun poistetaan kaikki reitit ja aloitetaan uusien reittien piirtäminen.

Yhteisreitin (Shared route) piirtämisen aloitusnäppäin S on käytettävissä. Vanha näppäin P toimii myös toistaiseksi.

Versio 0.96 (31.3.2020) :::: Käynnistä SprintRoute versio 0.96

SprintRouten versio 0.96 sisältää muutamia pieniä parannuksia, jotka yksinkertaistavat ohjelman käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi reittivärien valinta ja omat asetukset.

Merkittävin muutos on mahdollisuus siirtää rastia rastiväli-ikkunassa. Tämä nopeuttaa ratojen suunnittelua vähentämällä edestakaista siirtymistä kartta- ja rastiväli-ikkunoiden välillä.

Toinen parannus on mahdollisuus vaihtaa reittien värejä piirtämisen aikana. Se taydentää jo edelliseen versioon sisältynyttä omien suosikkivärien asettamista. Täysin vapaasti värejä ei voi vieläkään valita vaan on tyydyttävä väripaletin 24 väriin.

Kolmas iso muutos on mahdollisuus tallettaa keskeisiä asetuksia kuten rastiympyrän koko ja reittiviivan paksuus ja himmennys sekä reittitunnusten kirjainkoot omiksi asetuksiksi (user settings). Ne tulevat automaattisesti käyttöön ohjelmaa seuraavan kerran avattaessa. Myös reittivärit voi tallettaa samalla tavalla omiksi väreiksi.

Yhden käsitteen olen vaihtanut: entinen rataikkuna (Course Window) on nykyään karttaikkuna (Map Window). Muutos selkeyttää ajattelua, sillä karttaikkunassa katsellaan koko karttaa ja rastiväli-ikkunassa yhtä rastiväliä.

Toinen samanlainen muutos on yhteisreitin uusi englanninkielinen nimitys Shared Route aiemman Parallel Route asemesta. Yhteisreitin piirtämisen uusi aloitusnäppäin S tulee käyttöön myöhemmin. Toistaiseksi käytössä on entinen näppäin P.

Tiivistelmä muutoksista

 • Rastin siirto mahdollista myös rastiväli-ikkunassa
 • Reittien värit voi valita 24 värin paletista, myös erikseen jokaiselle rastivälille
 • Asetukset on siirretty Help (Avusteet)-ikkunasta uuteen Settings (Asetukset) -ikkunaan.
 • Asetukset voi tallettaa vakioasetuksiksi (User Settings), jotka tulevat automaattisesti käyttöön ohjelman avauksessa, samoin reittien vakiovärit.
 • Kullakin rastivälillä voi olla enintään 9 reittiä (aiemmin 10)
 • Näppäin Esc katkaisee käynnissä olevan toiminnon, esimerkiksi reittiaskeleen piirtämisen tai yhteisreitin piirtämisen.

Aiemmat versiot

Versio 0.942 (16.11.2019) :::: Käynnistä SprintRoute versio 0.942

 • Korjattu avausikkunassa kartan skannaustarkkuuden (dpi) määritys kartan koon esimerkiksi A4 tai sivupituuden (mm) avulla.

Opas versioon 0.94

Versio 0.941 (1.10.2019) :::: Käynnistä SprintRoute versio 0.941

  PONNAHDUSIKKUNA (POPUP WINDOW) POISTETTU
 • Alussa näkyvä kartan ominaisuuksien ponnahdusikkuna on korvattu tavallisella ikkunalla. Selaimen asetukset eivät estä tällaisen ikkunan avautumista. Toisaalta kun kartta on ladattu, sen ominaisuuksia ei enää voi muuttaa.
 • YHTEISET REITTIOSUUDET
 • Reitin alku tai loppu tai molemmat voivat olla yhteisiä toisen reitin tai toisten reittien kanssa. Lue lisää.
 • REITTIEN VÄRIT
 • Voit vaihtaa reittien vakiovärejä. Käytettävissä on 24 värin paletti. Lue lisää.
 • DATATIEDOSTON AVAUS JA TALLETUS
 • Tiedostonimen muodolle kaksi uutta vaihtoehtoa: kartta.rata.date.time sekä sama niin että kartan ja radan nimistä otetaan mukaan vain 10 ensimmäistä merkkiä. Lue lisää.
 • KORJAUKSIA
 • Korjattu pikkuvirheitä kuten kartan siirto rastivälinäkymässä ilman reittejä
 • MUUT SELAIMET
 • Opera (63.0) näyttää toimivan, joskin kaikkea en ole vielä tarkistanut.
 • Firefox (68.0.2) ei toimi kaikilta osin. Ainakaan se ei talleta rastivälien kuvia (Export image), mutta muitakin puutteita voi löytyä.
 • IE (11.0.9600) ei toimi. Se ei osaa tallettaa eikä noutaa reittitiedostoa. Lisäksi se ei kohdista karttaa oikein.

Versio 0.922 (17.7.2019) :::: Käynnistä SprintRoute versio 0.922

  OHJELMAN KÄYNNISTYS
 • Jos selaimen asetuksilla aloitukseen liittyvän ponnahdusikkunan avautuminen on estetty, ohjelma huomauttaa ja neuvoo jatkotoimet.
 • RADAN PIIRTÄMINEN
 • Rastiympyrät ja rastiväliviivat voit piilottaa pois näkyvistä. Tämä helpottaa reittien piirtämistä kartalle, jolle on jo piirretty rata. Myös rastinumeron kokoa voit säätää tai jättää sen kokonaan pois.
 • REITTIEN PIIRTÄMINEN
 • Reitin piirtämisen voit lopettaa näppäimellä R. Se vastaa rastiympyrän keskellä olevan pienen värillisen ympyrän näpäytystä.
 • Reittien näyttö toimii samalla tavalla sekä ratanäkymässä että rastivälinäkymässä. Jos olet valinnut ratanäkymässä sinisen reitin, niin se näkyy myös rastivälinäkymässä ja päinvastoin.
 • Reittitaulukon reitit ovat pituuden mukaisessa järjestyksessä, lyhyin reitti ylimpänä. Aiemmin reitit olivat tunnuskirjainten mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
 • Voit palauttaa reittitaulukon takaisin oletuspaikalleen näpäyttämällä taulukkoa Alt-näppäin alaspainettuna. Lisäksi HELP-ikkunassa on painikkeita, joilla voit palauttaa kaikki reittitaulukot oletuspaikoilleen.
 • REITTIKUVA
 • Reittikuvaan on lisätty otsikot: radan nimi sekä rastivälin numero. Ne voi myös jättää pois kuvasta.
 • KARTTATIEDOSTO
 • Kartan mittakaavan ja skannaustarkkuuden voi vaihtaa ilman uutta aloitusta
 • Kartan mittakaavaluku poistettu kartan vasemmasta ylänurkasta. Mittakaava on nähtävissä opasteiden alkuriveiltä.
 • DATATIEDOSTON AVAUS JA TALLETUS
 • Datatiedoston avauksen yhteydessä tarkistetaan, että kartta ja sen mittakaava sekä skannaustarkkuus ovat samat kuin talletettaessa. Ellei, niin reittipituudet voivat olla virheellisiä. Muuten ohjelma toimii normaalisti.
 • Talleta/Save -kuvake on korostettu oranssilla värillä.
 • MUUTA
 • Lisäksi olen korjannut pieniä virheitä, esimerkiksi reittien ja reittiaskelten käsittelyssä sekä kuvakkeiden toiminnoissa.

Versio 0.9 (7.4.2019)
Ensimmäinen verkossa julkaistu versio. :::: Käynnistä SprintRoute versio 0.9

Versio 0.8 (1.3.2019)
Koeversio, jolla tuli tehtyä Sprintti-Cup 2019/Kannnelmäki reittianalyysit