Versiot

SprintRoute -versiot ovat yhä vielä kehitysversioita. Olen lisännyt niihin ajatuksia, jotka ovat tulleet esiin reittianalyysejä tai ratasuunnitelmia tehdessäni.

Käyttökokemukseni ovat osoittaneet, että vuodelta 2020 peräisin olleessa versiossa 0.963 oli ohjelman joustavan käytön näkökulmasta kaksi isoa puutetta.

Ensimmäinen liittyy ratamestarityöskentelyyn. Ohjelman käyttö oli kömpelöä, koska samanaikaisesti saattoi käsitellä vain yhtä rataa. Jos tekeillä oli useita ratoja, joutui kutakin rataa varten avaamaan oman ikkunan. Silloin kahden tai useamman radan yhteisen rastin siirto oli päivitettävä jokaiseen ikkunaan, mikä on turhan hankalaa.

Versiosta 0.99 alkaen SprintRoutella on voinut käsitellä samanaikaisesti yhdeksää eri rataa.

Huomaa kuitenkin, että vaikka sama rasti voi olla eri radoilla, niin vieläkään sama rasti ei saa olla kahdesti samalla radalla..

Toinen puute liittyi yhteisten reittien käsittelyyn: uuden yhteisen reitin saattoi liittää vain olemassa olevien reittien askelympyröihin. Jos halusi liittää uuden reitin muualle, oli hylättävä työnalla ollut yhteinen reitti, lisättävä toiselle reitille uusi askelympyrä ja vasta sitten liitettävä uusi reitti tähän askelympyrään.

Kaikki yhteisten reittien piirtämisen hankaluudet tulivat korjatuksi jo aiemmin versioon 0.98 - nyt yhteisen reitin voi aloittaa ja lopettaa toisen reitin mistä kohdasta tahansa.

Ennakkotiedoista poiketen Undo ja Redo (peruuta ja kumoa peruutus) -toimintoja ei vieläkään ole mukana. Sen sijaan ESC-näppäimen painallus palauttaa monen käynnistyneen toiminnan kuten reitin piirtämisen aloitustilanteeseen.

Jossain tilanteissa - varsinkin kun reittejä on paljon - kartan siirto hiirellä takkuaa. Tähän inhottavaan toimintaan en ole löytänyt toimivaa korjausta. Useimmiten tilanteesta selviää välitalletuksen avulla.

Uusia ominaisuuksia tulevaan versioon 1.0:

 • Mahdollisuus jakaa (pitkä) rastiväli kahtia ja näyttää kummankin välin reittipituudet erikseen (kiitos TMä:lle hyvästä ajatuksesta)
 • Mahdollisuus näyttää reittien värit suhteessa niiden pituuteen (kiitos JLa:lle hyvästä ehdotuksesta) - ominaisuus on käytössä katseluohjelmassa Viewer
 • Mahdollisuus käyttää tiedoston talletuksessa käytössä olevaa tiedostonimeä
 • Mahdollisuus valita ratapiirroksen väri helposti - nyt värin valinta onnistuu asetuksissa
 • Mahdollisuus kopioida reittikuva leikepöydälle

Versiossa 0.994 (15.2.2024) on useita parannuksia: esimerkiksi tiedoston talletus sujuu nyt yhdellä näpäyksellä aiemman kahden näpäytyksen asemesta. Myös tiedostonimen muodostamistapa on uusittu ja otettu käyttöön uusia pikanappeja, esimerkiksi rastin tai reitin poistoon.

Erityisen näppärä on uusi ominaisuus: viemällä kohdistin hetkeksi rastin päälle näkee mille radoille rasti kuuluu. Myös käyttämättömien rastien käsittely on kokonaan uusittu. Lue lisää.

Tätä versiota olen kayttänyt vuoden 2024 alusta. Muutamia ongelmia oli alussa, mutta kaikki on korjattu. Tästä huolimatta yllättäviä tilanteita ja virheitä voi tulla eteen. Muista siis tallettaa datatiedosto riittävän usein.

Version 0.994 keskeiset puutteet;

 • Rastien määrä voi olla enintaan 40
 • Sama rasti ei voi olla kahdesti samalla radalla
 • Rastinumeroa ei voi siirtää eikä rastiväliviivaa taivuttaa.
 • Rastivälivalikko katoaa joskus rastivälinäkymässä, korjaantuu käymällä välillä ratanäkymässä

Virheitä versiossa 0.994

  - vielä ei ole tullut esiin...

Virheitä versiossa 0.993 ja 0.992

 • 4.12.2023/ Rastikoodin vaihdon jälkeen käyttämättömien rataelementtien (rastien ja rastivälien) poisto aiheutaa virhetilanteen. Jos haluat vaihtaa koodeja, poista ensin käyttämättömät rataelementit, talleta tiedosto, avaa uudelleen ja muuta vasta sitten koodit.

Versio 0.993 (23.9.2023)

- Uusi ominaisuus: Mahdollisuus piilottaa erikseen rastiympyrät, rastiväliviivat tai rastinumerot.

- Uusi ominaisuus: Mahdollisuus näyttää reitin pituus prosentteina suhteessa nopeimpaan reittiin.

- Uusi ominaisuus: Radan nimen voi vaihtaa myös rastivälinäkymässä

- Uudet pikanäppäimet rastivälinäkymässä: P: Edellinen rastiväli ja N: Seuraava rastiväli

- Korjaus: Reitin käsittely jos 9. reitistä yrittää tehdä yhteisreitin.

- Korjaus: Reitin pituuden laskenta kun risteysväleillä ei ole reittejä.

- Korjaus: Reitin pituuden pyöristystapa.

- Muutos: Karttakuvan uusi oletustarkkuus (resolutio) 150dpi. Vastaa esimerkiksi GPS-Seurannan käyttämää tarkkuutta. Aiempi oli 200dpi.

- Muutos: Nopeimman reitin tunnus '(q)', aiempi oli '(f)'.

Versio 0.992 (24.6.2023)

Pikkuvirheiden korjauksia

Versio 0.991 (15.7.2022)

Versioon 0.991 on korjattu kaikki edellisen version 0.99a virheet ja puutteet. Varsinaisia uusia ominaisuuksia ei ole kuin kaksi: ratojen ja reittien kokonaispituuksien listaus. Myös avusteet (Help) on päivitetty.

Virheet, jotka on kaikki korjattu versioon 0.991:

 • Radan kopiointi ei toimi
 • Uuden radan lähdön piirto vanhaa lähtöä näpäyttämällä ei aina toimi, jos aiemmin on poistettu rata.
 • Reitin viimeisen askeleen teko näppäimellä R ei toimi
 • Reittien piilotus kuvakkeella ei toimi, kun palataan takaisin rastivälinäkymään
 • Rastiympyrän viivaleveyden muutos ei toimi
 • Reittinäkymässä rastin siirto ei toimi
 • Ratapiirroksen värin muutos ei toimi
 • Tarpeettomien rastien ja rastivälien poisto ei aina toimi
 • Lisäksi joitakin pikkuvirheitä ja huonoja toimintoja on korjattu

Versio 0.99a (2.5.2022)

Versio 0.99a oli ennakkoversio. Jos sitä käytti vakavaan työskentelyyn, oli syytä tallettaa riittävän usein - erityisesti aina ennnen "erikoisemman" toiminnon tekemistä. Tiedossa olevat virheet on sittemmin korjattu versioon 0.991.

Version 0.99a uudet ominaisuudet

 • Samanaikaisesti voi olla käytössä enintään 9 eri rataa.
 • Eri ratojen samaa rastia käsitellään aidosti yhtenä rastina (päinvastoin kuin edellisessä versiossa 0.984)
 • Uusien ratojen suunnittelussa voi käyttää kaikkia rasteja, myös käyttämättömiä rasteja eli niitä rasteja, jotka eivät ole millään radalla.
 • Mahdollisuus näyttää ja poistaa käyttämättömät rastit
 • Mahdollisuus tallettaa ratatiedostoon myös käyttämättömät rastit
 • Mahdollisuus kopioida ja poistaa ratoja sekä vaihtaa radan nimeä
 • Mahdollisuus näyttää ratakaavio (kukin rata ja sen käyttämät rastit eri väreillä)

Eri väreillä piirrettyjen reittien kokonaispituudet ovat (toistaiseksi) pois käytössä. Sen sijaan lyhyin reitti on yhä nähtävissä yläpalkissa kuten aiemminkin.

Sama rasti ei voi olla kahdesti samalla radalla.

Rastinumeroa ei voi siirtää eikä rastiväliviivaa taivuttaa.

Avusteita (Help) ei ole päivitetty.

Versio 0.984a (23.8.2021)

 • Enintään yhdeksän rataa. Eri ratojen samoilla rasteilla ei ole mitään yhteistä.
 • Lisätty rastikoodit. Radalla ei saa olla rasteja, joilla on sama rastikoodi.
 • Mahdollisuus näyttää ja piilottaa ratapiirros yhdellä näpäyksellä
 • Rastilista rastikoodeineen
 • Kaikki radat samassa datatiedostossa
 • Korjattu runsaasti pieniä virheitä, joihin ei normaalikäytössä juuri törmää

(2.5.2021)

 • Radan nimi koko näkyvissä ruudun vasemmassa ylänurkassa
 • Rastin siirto ilman SHIFT-näppäintä
 • Mahdollisuus liittää rastiin rastitunnus näpäyttämällä sitä karttanäkymässä. Samoin lähtöön ja maaliin
 • Uusittu rastien ja reittien näpäytys- ja siirto (ei näy käyttäjälle)
 • Korjattu paljon pikkuvirheitä

(23.3.2021)

 • Reittien näyttö ja piilotus rastiväleittäin.
 • Rastilista siirretty vasempaan laitaan.
 • Korjattu virhe reitin liittyessä toiseen reittiin.

Versio 0.981 (5.3.2021)

 • Ratapiiroksen värin voi valita 20 väristä.
 • Tiedostonimen uusi oletusnimi on radan nimi, esimerkiksi 'H21. Aiempi oletusnimen etuliite 'SR.' on poistettu
 • Korjattu muutamia yhteisreittien piirtämiseen ja muokkaamiseen liittyviä virheitä, jotka saattoivat joskus pysäyttää ohjelman toiminnan.

Versio 0.98 (31.1.2021)

Käyttöä yksinkertaistavia ja nopeuttavia ominaisuuksia:

 • Uuden rastin lisäys (insert) rastiväliviivan näpäytyksen kohdalle. Enää ei tarvitse ensin lisätä rastia ja siirtää se sitten oikealle kohdalle
 • Uuden askeleen lisäys (insert) reittiviivan näpäytyksen kohdalle. Enää ei tarvitse ensin lisätä askelympyrää ja siirtää se sitten oikealle kohdalle.
 • Uuden yhteisreitin voi aloittaa tai lopettaa reittiviivan näpäytyksen kohdalta. Ennen yhteisreitti oli aloitettava tai lopetettava vain askelympyrän kohdalta sitä näpäyttämällä.
 • Reittielementtejä kuten reitin nimeä ja reittiympyröitä voi siirtää hiirellä ilman samanaikaisesti painettua SHIFT-näppäintä.
 • Reittinäkymässä voi siirtää alku- ja loppurastia samanaikaisesti SHIFT-näppäin painettuna. Ennen rasteja saattoi siirtää vain karttanäkymässä
 • Reitin loppupään avaus ja uuden askeleen näpäytys toimivat yhdessä yhteisreittien kanssa. Ennen jokainen rastiin päättyvä yhteisreitti oli käsiteltävä erikseen
 • Värien käsittely ja niiden talletus omaksi värilistaksi on korjattu. Värilistoja on kolme tasoa: SprintRouten vakiovärit, omat vakiovärit sekä käytössä olevat värit.
 • Datatiedoston talletus (Save file) ja katselu (View file) toimii nyt myös reittinäkymästä. Ennen tallertus ja katselu vain karttanäkymästä. Tästä syystä datatiedoston talletusta ja katselua varten oli aina ensin vaihdettava karttanäkymään.
 • Datatiedoston nimeksi voi asettaa SR.rata -pohjaisen nimen lisäksi myös rata.kartta- ja rata.matka -pohjaiset nimet.
 • Siirtymäteksti 'WAIT A FEW SECONDS' poistettu siirryttäessä näkymästä toiseen.
 • Korjattu useita pieniä ja isompiakin virheitä.

Versio 0.963a (24.10.2020)

Päivitys, pieniä korjauksia

Versio 0.962 (15.7.2020)

Päivitys SprintRoute Viewer -katseluohjelman yhteensopivuutta varten.

Versio 0.961 (15.6.2020)

Korjattu muutamia virheitä, jotka liittyvät reittivärin ja tunnuskirjaimen muuttamiseen. Samoin korjattu virhe, joka syntyy, kun poistetaan kaikki reitit ja aloitetaan uusien reittien piirtäminen.

Yhteisreitin (Shared route) piirtämisen aloitusnäppäin S on käytettävissä. Vanha näppäin P toimii myös toistaiseksi.

Versio 0.96 (31.3.2020)

SprintRouten versio 0.96 sisältää muutamia pieniä parannuksia, jotka yksinkertaistavat ohjelman käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi reittivärien valinta ja omat asetukset.

Merkittävin muutos on mahdollisuus siirtää rastia rastiväli-ikkunassa. Tämä nopeuttaa ratojen suunnittelua vähentämällä edestakaista siirtymistä kartta- ja rastiväli-ikkunoiden välillä. Ikävä kyllä, sisältää virheen, jos samalla kertaa siirtää välin alku- ja loppurastia. Virhe on korjattu versiossa 0.98.

Toinen parannus on mahdollisuus vaihtaa reittien värejä piirtämisen aikana. Se taydentää jo edelliseen versioon sisältynyttä omien suosikkivärien asettamista. Täysin vapaasti värejä ei voi vieläkään valita vaan on tyydyttävä väripaletin 24 väriin.

Kolmas iso muutos on mahdollisuus tallettaa keskeisiä asetuksia kuten rastiympyrän koko ja reittiviivan paksuus ja himmennys sekä reittitunnusten kirjainkoot omiksi asetuksiksi (user settings). Ne tulevat automaattisesti käyttöön ohjelmaa seuraavan kerran avattaessa. Myös reittivärit voi tallettaa samalla tavalla omiksi väreiksi.