Uudet ominaisuudet

Versio 0.994

Kuvakkeet on järjestetty uudelleen vasemmalta lukien seuraavaan järjestykseen (samalla joitain kuvakkeita on poistettu):

Aloitus ja tiedostot:

Reittipiirrokset:

Ratapiirrokset:

Asetukset, kartta sekä avusteet ja tietoja ohjelmasta:

Lue ja katso lisää kuvakkeista

Tiedoston talletus sujuu nyt yhdellä napäytyksellä. Kuvakkeen Save File näpäytys avaa Windowsin TalletaNimellä (SaveAs) -ikkunan, jolla käyttäjä tallettaa tiedoston oletusnimellä tai vapaasti valitsemallaan uudella nimellä.

Uusi pikanäppäin Del
- Rastin poisto: käytössä vain ratanäkymässä. Valitse ensin rasti näpäyttämällä rastiympyrää ja sen jälkeen paina Del-näppäintä. Toiminta vastaa rastin poistoa näpäyttämällä rastiympyrää CTRL-näppäin alaspainettuna.

rastin valinta
Rastin poisto. Rastia on näpäytetty. Painamalla [Del]-näppäintä, rasti poistuu käytöstä.

- Reitin poisto: käytössä sekä rata- että rastivälinäkymässä. Valitse ensin reitti näpäyttämällä reitin tunnusta ja sen jälkeen paina Del-näppäintä. Toiminta vastaa reitin poistoa näpäyttämällä reitin tunnusta CTRL-näppäin alaspainettuna.

reitin valinta
Reitin poisto. Reittitunnusta (A) on näpäytetty. Painamalla [Del]-näppäintä, reitti poistuu käytöstä.

Ratakaavio (Course diagram) näyttää kaikki rastit ja rastivälit kaaviomaisessa muodossa. Kunkin radan rastit ja rastivälit on esitetty omalla värillään. Ratakaavio antaa hyvän käsityksen siitä, miten rastien ja rastivälien käyttö jakaantuu eri radoille - mitä enemmän viivaa ja ympyrää, sitä useampi rata leimaa samalla rastilla tai juoksee samaa rastiväliä.

ratakaavio
Malminkartanon Sprintticupin (2023) ratakaavio. Valittu rata on piirretty leveästi, muut kapealla viivalla. Huomaa, että kuvaa varten karttaa on erikseen sopivasti himmennetty.

Muuta
- Ylärivin tekstit kuten esimerkiksi SprintRouten versionumero tai radan minimipituus pienentyvät kapeassa ikkunassa, joten teksti ei enää katoa näkyvistä
- Radan valinta ratavalikossa ei enää piilota muita mahdollisesti näkyvissä olevia ratoja
-Radan nimessä voi käyttää vain merkkejä a-z ja A-Z ja 0-9 sekä pistettä (.). Valiviiva (-), alleviivaus (_) ja välilyönti eivät enää ole mahdollisia. Käytä niiden asemasta pistettä.
- Rastin poisto tapahtuu valikosta. Rastin voi poistaa joko yhdeltä tai useammalta radalta tai kaikilta radoilta.

rastin poisto
Valitse ensin radat, joilta poistat rastin ja näpäytä sitten nappia [Delete control]

- Käyttämättömien rastien poisto ja talletus on kokonaan uusittu. Lue lisää sivulta käyttämättömät rastit.
- Kohdistimen vienti sekunnin ajaksi rastiympyrän päälle näyttää radat, joihin rasti kuuluu
ratakaavio
Rasti 63 on radoilla C ja A.

- Rastiympyrän ja rastinumeron (-tunnuksen) koko talletuu ratatiedostoon
- Datatiedoston nimen muoto on muutettu

Korjattu runsaasti erilaisia pikkuvirheitä. Isojakin virheitä varmasti vielä on, mutta ne eivät ole tulleet esille.

Versio 0.993

Ratapiirroksesta voi erikseen piilottaa rastinumerot kuvakkeella Show/hide control numbers hide contrl numbers, rastiympyrät Show/hide control rings hide control rings tai rastiväliviivat Show/hide control lines hide control lines. Ominaisuudet voivat olla tarpeen, jos teet itsellesi harjoittelukartan vanhoista kartoista.

Koko ratapiirroksen voi piilottaa entiseen tapaan kuvakkeella Show/hide all course drawings hide all course drawing (huomaa uusi kuvake)

Reittipituudet prosentteina nopeimmasta reitistä

Ominaisuutta voi käyttää, kun haluaa tarkastella eri reittien suhteellisia pituuseroja, lähinnä pitemmillä rastiväleillä. Lyhyillä rastiväleillä tähän on harvemmin tarvetta, koska rastiväliaikaan vaikuttaa pituuden ohella esimerkiksi rastilta lähdön suunta.

Ominaisuus saattaa olla hyödyllinen myös silloin, kun kartan mittakaava tai karttakuvan tarkkuus (dpi) eivät ole tarkasti tiedossa. Väärän mittakaavan tai karttakuvan virheellisen tarkuuden takia reittien pituudet ovat silloin enemmän tai vähemmän pielessä.

Aseta reittipituus prosentteina näpäyttämällä kuvaketta Set route length as meters/pros set route length type. Reitin pituus vaihtuu muotoon A 123%.

Lyhyimmän reitin pituus on 100%.

Uusia pikanäppäimiä

Uudet näppäimet rastivälinäkymässä: P: Edellinen (Previous) rastiväli ja N: Seuraava (Next) rastiväli

Versiot 0.991 ja 0.992

Ratojen pituustiedot saa näkyviin kuvakkeella Show Total Course Lengths all course routes. Ne ovat seuraavat:

  • Linnuntiepituus (Bline) rastiväliviivaaa myöten
  • Ratapituus (MinR) lyhintä reittiä myöten
  • Radan kiertävyysindeksi (ER = ratapituus jaettuna linnuntiepituudella).

Ratojen pituustiedot
Rata A ja F ovat pisimmät ja rata C on lyhyin mitataan sen pituus sitten lyhyintä reittiä myöten tai linnuntietä myöten.

Huomaa, että rastivälin puuttuva reitti korvataan rastivälin linnuntiepituudella. Ratapituuden edessä on silloin tähti.

Reittien pituudet saa näkyviin kuvakkeella Show color route lengths all course routes. Huomaa, että pituudet lasketaan reittien tunnuskirjainten mukaan eikä reittiviivojen värien mukaan.

Reittipituudet
Radan pituus A-reittejä myöten on 3727 m ja B-reittejä myöten 3808 m. Muiden kirjaimien reitit eivät ole täydellisiä, vaan joiltakin rastiväleiltä reitti puuttuu.

Rastivälin "kirjainreitin" puuttuminen korvataan rastivälin lyhyimmällä reitilla ja osoitetaan merkinnällä inc.others.

Jos rastivälillä ei lainkaan reittiä, se korvataan linnuntiepituudella ja osoitetaan merkinnällä inc.beeline.

Lisää reittien pituuksien laskentaperiaatteesta löytyy täältä.

Reittien pituus on ollut käytössä vanhemmissa versiossa kuten 0.984 ja sitä vanhemmissa, mutta puuttui versiosta 0.99a.

Kaikki kirjainreitit saa näkyviin kuvakkeella Show all color routes all course routes. Kuvakkeen näpäytys näyttää näkyvissä olevien ratojen kaikki reitit ja niiden pituudet.

Versio 0.99a

Ratojen lukumäärä on enintään yhdeksän. Kukin rata piirretään eri värillä. Ratoja voi katsella ja muokata joko yksitellen tai siten että samanaikaisesti näkyvissä on useita ratoja kuten kuvassa.

monta rataa
Ratanäkymässä (course view) voi käsitellä samanaikaisesti useita ratoja kuten kuvassa ratoja A, B, C ja F.

Vaihda radan nimi sitä näpäyttämällä. Poista rata näpäyttämällä sitä CTRL-nappi painettuna.

Näytössä olevien ratojen kaikki tai vain valitut reitit ja reittipituudet voivat olla samanaikaisesti näkyvissä. Näkymä voi joskus sisältää liikaa tietoa, joten osan reiteistä voi poistaa näkyvistä ja jättää vain yhden tai kaksi lyhyintä reittiä näkyviin (kts ratavalikko).

Ratavalikko (Course menu) - valitsee radan. Valittu rata osoitetaan vaaleansinisellä taustalla. Uusi rata luodaan näpäyttämällä ratavalikon alinta näppäinta "New". Enintään yhdeksän rataa voi olla käytössä.

ratavalikko
Ratavalikko. Rata B on valittu. Myös rata F on näkyvissä.

Radan valinta piilottaa muut radat näkyvistä. Muut radat saa näkyviin ja myös piiloon ratavalikon oikealla puolella olevilla valintanapeilla. Valittua rataa ei voi piilottaa.

All ja None -napit näyttävät ja piilottavat kaikki radat - myös valitun radan.

Rastivälivalikko (Leg menu) - avaa rastivälinäkymän. Valittu rastiväli on osoitettu oranssilla taustalla. Näpäyttämällä samaa nappia toistamiseen pääset takaisin ratanäkymän.

rastivälivalikko
Rastivälivalikko. Vasemmalla ratanäkymässä ja oikealla rastivälinäkymässä. Ratanäkymän rastivälit 1-2 ja 2-3 ovat näkyvissä.

Ratanäkymässä rastivälivalikon oikealla puolella olevat valintanapit osoittavat rataikkunassa näkyvät reitit. Reittinäkymässä napit ovat piilotetut.

All ja None -napit näyttävät ja piilottavat kaikkien rastivälien reitit.

Uuden radan piirto sujuu entiseen tapaan: ensimmäinen näpäytys asettaa lähdön, seuraavat näpäytykset rastit ja lopuksi napin Course ready painallus viimeistelee radan vaihtamalla viimeisen rastin maaliksi. Ainoa ero on se, että näpäytys voi kartan ohella kohdistua myös aiemmin piirrettyihin rasteihin sekä myös lähtöihin ja maaleihin.

Aloita uuden radan teko näpäyttämällä ratavalikon nappia New Uuden radan piirtämisnäkymä avautuu.

rastivälivalikko
Uuden radan piirtämisnäkymä.

Aseta lähtö näpäyttämäällä karttaa tai vanhaa lähtöä. Jatka piirtämällä seuraava rasti näpäyttämällä karttaa tai vanhaa rastia. Lopuksi aseta maali näpäyttämällä karttaa tai vanhaa maalia.

Huomaa, että et voi aloittaa tai lopettaa rataa näpäyttämällä vanhaa rastia.

Vaihda tarvittaewssa radan nimi näpäyttämällä vasemmassa ylenurkassa olevaa radan nimeä.

Radan kopiointi tapahtuu näpäyttämällä vasemmassa ylänurkassa olevaa rastin nimeä SHIFT-nappi painettuna.

Radan poistaminen tapahtuu näpäyttämällä vasemmassa ylänurkassa olevaa rastin nimeä CTRL-nappi painettuna.

Rastin lisääminen rataan tapahtuu seuravasti

  • Näpäytä nappia Insert. Rastivälit levenevät.
  • Näpäytä rastiväliä, johon uusi rasti lisätään. Vain tämä rastiväli säilyy leveänä. Jatka vaihtoehtoisesti:
  • A. Näpäytä rastiväliä, Uusi rasti piirtyy rastiviivalle, josta voit vetää sen kohdalleen.
  • B. Näpäytä rastia, joka on merkattu pienellä punaisella ympyrällä
ratakaavio
Uuden rastin lisääminen rataan.

Huomaa, että (toistaikseksi) sama rasti ei voi olla radalla kahteen kertaan.

Rastin poistaminen tapahtuu näpäyttämällä rastia CTRL-näppäin painettuna kuten aiemminkin. Rasti ei kuitenkaan poistu, vaan jää käyttämättömien (Odd controls) rastien listaan. Se näkyy datatiedostossa etuliitteellä ODD.

Käyttämättömät rastit ja rastiväliviivat tulevat näkyviin kuvakkeella Show all useless course drawings. Ne on osoitettu punaisella värillä.

Käyttämättömät rastit
Käyttämättömät rastit on merkitty punaisella.

Käyttämättömät rastit ja rastiväliviivat ovat datatiedoston lopussa etumerkinnällä ODD.

Avautuneessa ikkunassa napin Remove all useless controls näpäytys poistaa käyttämättömät rastit ja rastiväliviivat lopullisesti SprintRoutesta.

Rastikoodin vaihto tapahtuu aiemmasta poiketen näpäyttämällä rastinumeroa. Kirjoita avautuvaan tekstikenttään uusi rastikoodi. Rastikoodi on ainutkertainen eli samaa rastikoodia ei voi antaa kahdelle eri rastille. Rastikoodi voi olla myös muotoa A2, B3 tms.

Ratakaavio näyttää kaikki radat samanaikaisesti. Jokainen rasti ja rastiväli on näkyvissä, myös silloin kun rastiväli on yhteinen useammalla radalla.

ratakaavio
Ratakaavio näyttää kaikki radat ja rastivälit.

Ratakaavion saa näkyviin kuvakkeella Show multicourse view. Ensimmäinen näpäys näyttää vain rastit ja toinen näpäys lisää kaavioon rastivälit. Kolmas näpäytys palauttaa ratanäkymän.

Versio 0.984

Ratapiirroksen piilotus hoituu kuvakkeen Piilota/näytä ratapiirros näpäytyksellä. Ominaisuus on hyödyllinen, kun käsitellään karttaa, jossa ratapiirros on jo valmiina.

Remove course drawing
Kuvassa A näkyy SprintRouten punaisella piirretty ratapiirros (rastiympyrä, rastiväliviivat ja rastinumero kun taas kuvasta B se on piilotettu.

SprintRouten ratapiirroksen piilotus selkeyttää karttanäkymää ja helpottaa reittien piirtämistä. Aiemmin ratapiirroksen saattoi piilottaa myös asetuksilla. Tämä mahdollisuus jää yhä käyttöön.

Versio 0.983

Rastitunnus on lisättävissä rasteihin, lähtöön ja maaliin. Rastitunnus voi olla väliltä 31...499. Lähdön ja maalin tunnus on vapaasti valittavissa. Oletukset ovat S (start) ja F (finish).

rastitunnusOKCance
SprintRoute lisää ykkösrastille automaattisesti koodin 31. Jos se ei käy, vaihda koodi ja paina OK.

Näpäytä rastinumeroa, kirjoita kentään rastitunnus ja näpäytä OK.

Versio 0.982

Rastilista on siirretty kuvaruudun vasemmassa reunassa olevaan ikkunaan. Ikkuna avautuu automaattisesti, kun rata on valmis. Ikkunan saa myös auki ja kiinni ylärivin kuvakkeella 'Left panel'.

rastivaliReititNaytaPiilota
Vasemmalla rastiväli-ikkuna. Karttanäkymässä ovat vain rastivälien 3-4, 5-6 ja 7-8 reitit.

Näytä/piilota karttanäkymän rastivälejä - Valitse vasemmalla olevasta rastilistasta rastivälit, joiden reitit haluat näkyviin. Muiden rastivälien reitit jäävät piiloon.

Versio 0.981

Ratapiirroksen väri - Avaa asetuksien (Settings) sivu Labels ja valitse radan - rastiympyröiden, -numeroiden ja rastiväliviivojen väri Course basic colour).

ratapiirrosväri
Näpäytä ja valitse ratapiirroksen väri.