Opas (ver. 0.994)
SprintRouten ratatiedoston nimi

Radan nimi

SprintRouten radan oletusnimi on 'Rata'. Oletusnimen voit asettaa asetuksissa sivulla Mixed rivillä My course name.

Ensimmäisen radan nimi on sama kuin radan oletusnimi. Jos oletusnimi on 'Rata' tai 'Rata1', niin toisen radan nimi on 'Rata2' ja kolmannen vastaavasti 'Rata3' jne.

Jos haluat käyttää ratojen tunnuksina kirjaimia, aseta oletusnimeksi 'RataA', niin seuraavien ratojen nimeksi tulee 'RataB', 'RataC' jne.

Ratatiedoston nimi

SprintRoute tallettaa radan tai radat ratatiedostoksi. Tiedosto on tekstitiedosto, jota voi katsella ja muokata tekstiä muokkaavilla ohjelmilla kuten NotePad+. Myös perinteinen NotePad käy, mutta se voi näyttää tiedoston ilman rivinvaihtoja.

Yhden radan ratatiedoston nimi

Jos ratoja on yksi, ratatiedoston oletusnimi on sama kuin radan nimi - esimerkiksi 'Rata.txt'. Voit myös asettaa ratatiedostolle vapaasti haluamasi nimen, esimerkiksi SC24.RataA.txt

Usean radan ratatiedoston nimi

Ratatiedoston nimen voit asettaa kolmella tavalla asetusten sivulla Mixed rivillä File name format

RataA (ensimmäisen radan nimi)Ratatiedoston nimi on sama kuin ensimmäisen radan nimi.
RataZ (viimeisen radan nimi) Ratatiedoston nimi on sama kuin viimeisen radan nimi.
RataA.RataB.RataCRatatiedoston nimeen sisältyy kaikkien ratojen nimi. Ratanimestä otetaan mukaan enintään 5 ensimmäistä kirjainta

Myös usean radan ratatiedoston nimen voit valita vapaasti kuten SC24.KaikkiRadatFinal.txt

Ratatiedoston nimen lisämääreet

Ratatiedoston nimeen voit liittää radan pituuden, kartan nimen ja päiväyksen.

Radan pituus [ ] Add Length Rata.2340m.txt
Kartan nimi [ ] Add Map Rata.Kannelmaki_jpg.txt
Päiväys [ ] Add Date.Time Rata.230417.1021.txt

HUOM: Tiedoston talletuksen yhteydessä ohjelma ehdottaa aina oletusnimeä riippumatta siitä, millä nimellä olet tiedoston edellisellä kerralla tallettanut. Talletuksen yhteydessa voit hyväksyä ehdotetun nimen tai antaa radalle sitä paremmin kuvaavan uuden nimen kuten 'H21E.txt' tai 'Elite.Long.txt'.

Talletetun ratatiedoston nimi ei tule yläriville kuten jossain aiemmissa SprintRouten versioissa. Sensijaan tiedoston avaamisen yhteydessätiedosto nimi näkyy ylärivillä siihen asti kunnes talletat tiedoston tai edes yrität tallettaa tiedostoa ensimmäisen kerran.