Opas reittien piirtämiseen

Opas näyttää, miten piirrät kahden rastin radan ja sen rastiväleille muutaman reitin. Saat myös ohjeita reittikuvien vientiin sekä reittitiedoston talletukseen ja avaamiseen. Ohessa on vielä vinkkejä, jotka on merkitty tunnuksella VIHJE.

Avaamalla SprintRouten HELP-ikkunan kuvakkeella Help map dimming löydät lisää ohjeita, tosin vain englanniksi.

1. Lataa kartta

Käynnistä SprintRoute etusivulta tai tästä. Avausikkuna tulee näkyviin.

Avausikkuna
SprintRouten avausikkuna

Vedä ja pudota karttatiedosto ikkunassa näkyvään ruutuun Drop your map image here.

Kartta ja kartan asetukset
Kartta ja sen päällä ikkuna, jossa kartan ominaisuudet.

Tyhjä kartta avautuu. Sen päällä on kartan ominaisuudet -ikkuna, jolla voit tarvittaessa vaihtaa kartan mittakaavan Scale tai skannauksen tarkkuuden Scanning DPI. Oletus on 1:4000 ja 200 dpi.

VIHJE: Jos karttasi mittakaava ja skannaustarkkuus poikkeavat oletuksista, aseta ne kohdalleen. Ellet niitä tiedä, katso ohjeita täältä.

Jatka sulkemalla ikkuna napilla Continue.

Kartan asetukset
Kartan ominaisuudet -ikkuna.

Kartan ominaisuudet -ikkuna poistuu. Kartan vasen ylänurkka ja pituuden mitta-asteikko näkyvät kuvaruudulla. Jos ne puuttuvat, niin jotain on pielessä. Ei kannata jatkaa pitemmälle, ennenkuin syy on selvinnyt.

Kartta
Kannelmäen Sitratorin ympäristö (kartta Helsingin Suunnistajien luvalla).

Voit suurentaa ja pienentää (zoomata) karttaa hiiren rullanapilla sekä ylärivin zoomauskuvakkeilla. Jos ne eivät ole näkyvissä, näpäytä kuvaketta Zooming. zoomauskuvake

Zoomauskuvakkeet
Kuvakkeet, joilla voit zoomata karttaa.

Voit myös vetää karttaa hiirellä eri suuntiin vasen näppäin alaspainettuna. Nyt olet valmis aloittamaan radan piirtämisen.

VIHJE: Voit himmentää karttaa kuvakkeella Map dimming. dim map

2. Piirra rata

Näpäytä hiirellä karttaa paikasta, johon haluat sijoittaa K-pisteen.

K-piste
Ensimmäinen näpäytys piirtää K-pisteen.

Näpäytä ykkösrasti talon länsinurkaan.

Rasti 1
Toinen näpäytys piirtää rastin 1

Ensimmäinen rastiväli on nyt valmis. Huomaa, että K-pisteen kolmio on kääntynyt ykkösrastin suuntaan.

VIHJE: Voit muuttaa rastiympyrän kokoa asetusten (Settings) sivulta Drawing rivillä Control circle size.

Näpäytä rasti 2 muurin kulmaan.

Rasti 2
Kolmas näpäytys piirtää rastin 2.

Näpäytä maalin paikka keskelle Sitratoria.

Rasti 3
Seuraava näpäytys ei vielä piirrä maalia vaan rastin 3.

Huomasit, että maalin asemesta karttaan ilmestyikin rasti 3.

Lopeta radan piirtäminen ylärivin napilla Course done, jolloin rasti 3 muuttuu maaliksi.

Rata valmis -nappi
Lopeta radan piirtäminen napilla Course done.

Rata on nyt valmis. Sen pituus rastilta toiselle linnuntietä eli viivaa myöten näkyy ylärivillä kohdassa Beeline= 284 m.

VIHJE: Voit antaa radalle nimen kuten H21 tai A-rata ylärivin kuvakkeella Course Name. routename Ellei se ole näkyvissä, saat sen esille näpäyttämällä ensin kuvaketta Zooming. zoomaus

Maali
Rasti 3 on vaihtunut maaliksi Rata on nyt valmis.

Jos haluat, voit nyt tallettaa radan tiedostoksi. Katso ohjeet täältä.

VIHJE: Jos ratapituus ei vastaa näkemystäsi, olet antanut kartalle väärän mittakaavan tai väärän skannaustarkkuuden. Lue lisää

3. Piirrä reitit

Siirry rastivälinäkymään ylärivin napilla Leg view.

Siirry rastivälinäyttöön
Aloita reitin piirtäminen napilla Leg view

Rastivälinäyttö
Rastiväli L - 1

Kartta kääntyy asentoon, jossa lähtö on alhaalla ja ykkösrasti ylhäällä. Yläriviltä kohdasta Beeline näkyy rastivälin linnuntiepituus 96 m.

TAVALLISEN REITIN PIIRTO

Näpäytä hiirellä paikkaa, joka on reitillä kohti ykkösrastia.

Rastivälinäyttö
Ensimmäinen reitinosa

Karttaan piirtyy sininen viiva ja sen päähän pieni askelympyrä. Se on reitin ensimmäinen askel.

VIHJE: Voit vaihtaa reittien vakiovärit mielesi mukaan. Käytettävissä on 24 väriä. Lue lisää

Näpäytä seuraavaa pistettä reitin varrelta.

Rastivälinäyttö
Kaksi reitinosaa piirretty

Iso numero osoittaa kuljetun matkan ja pieni numero viimeisimmän askelpituuden

VIHJE: Voit muuttaa reittiviivan paksuutta ja läpinäkyvyyttä (Settings) sivulta Drawing riveillä Route line width ja Route line opacity

Lopeta reitin piirtäminen näpäyttämällä ykkösrastin sisällä olevaa sinistä ympyrää

VIHJE: Voit lopettaa reitin piirtämisen myös näppäimellä R.

Rastivälinäyttö
Ensimmäinen reitti

Ensimmäinen reitti on nyt valmis. Sen tunnus A ja pituus noin 110 m.

VIHJE: Voit vaihtaa reittitunnuksen kirjasinkokoa (Settings) sivulta Labels joko kaikilla rastiväleillä rivillä Default font size tai vain tällä rastivälillä rivillä Current leg font size.

Rastivälinäyttö
Reittitunnus siirretty rastiympyrän lähelle

VIHJE: Halutessasi voit siirtää reittitunnuksen parempaan paikkaan vetämällä sitä hiirellä SHIFT-näppäin alaspainettuna.

Aloita toinen reitti samalla tavalla kuin ensimmäinen reitti, tällä kertaa rakennus oikealta kiertäen.

Rastivälinäyttö
Toisen reitin ensimmäinen askel valmiina.

VIHJE: Haluetssasi voit siirtää kuljettua matkaa osoittavia numeroita "pois tieltä" vetämällä niitä hiirellä SHIFT-näppäin alaspainettuna.

Rastivälinäyttö
Numerot siirretty pois tulevabn reitin tieltä

ASKELEEN KORJAUS

Piirrä seuraava askel - jos piirrät askeleen vahingossa väärin esimerkiksi talon ylitse kuten alla olevassa kuvassa, voit korjata virheen kolmella tavalla:

Rastivälinäyttö
Seuraava askel piirretty väärin

- vedä askelympyrä oikeaan paikkaan hiirellä SHIFT-nappi alas painettuna tai
- poista askelympyrä näpäyttämällä sitä hiirellä CTRL-nappi alas painettuna tai
- poista askelympyrä näpäyttämällä reittitunnusta 'Route' hiirellä SHIFT-näppäin alaspainettuna.

Jos poistit askelen, näpäytä uusi askel oikeaan paikkaan

VIHJE: Esc-näppäimen painallus useimmissa tilanteissa myös poistaa koko uuden reitin.

Rastivälinäyttö
Seuraava askel piirretty oikein

Piirrä vielä pari askelta.

Rastivälinäyttö
Toinen reitti lähes valmis

Lopeta reitin piirtäminen näpäyttämällä ykkösrastin sisällä olevaa olevaa vihreää ympyrää tai paina R-näppäintä.

Rastivälinäyttö
Toinen reitti valmis

Toinen reitti on nyt valmis. Sen tunnus on B ja pituus on noin 120 m.

Siirry rastivälille 1-2 joko näpäyttämällä ylärivin nappia Next leg tai rastilistan ruutua 2.

Rastivälinäyttö
Napit, joilla siirryt toiselle rastivälille

Piirrä ensin vasemmalta kiertävä sininen reitti A.

Rastivälinäyttö
Sininen reitti valmis

Sinisen reitin tunnus on A ja pituus noin 160 metriä. Piirrä seuraavaksi oikealta kiertävä vihreä reitti B.

Rastivälinäyttö
Sininen ja vihreä reitti valmiina

Vihreän reitin tunnus on B ja sen pituus on noin 165 metriä.

YHTEISEN REITTIOSUUDEN PIIRTO

Piirrä seuraavaksi reitti pihan läpi. Sen alku- ja loppuosa ovat yhteiset vihreän reitin kanssa. Yhteisiä osuuksia Sinun ei enää tarvitse piirtää uudelleen.

Aloita piirtäminen näpäyttämällä kuvaketta Shared route Parallel route tai paina näppäintä S. Reittien askelpisteet tulevat näkyviin.

Rastivälinäyttö
Punainen reitti erkanee vihreästä reitistä nuolen kohdalta. .

Näpäytä askelpistettä, josta punainen reitti erkanee vihreästä reitistä eli kääntyy pihalle. Jatka sitten reitin piirtämistä tavalliseen tapaan.

.
Rastivälinäyttö
Punainen reitti kulkeee pihan kautta.

Punaisen reitin loppuosa on myös yhteinen vihreän reitin kanssa. Näpäytä jälleen kuvaketta Shared route Parallel route tai paina näppäintä S, jotta voit piirtää reitin yhteisen loppuosan. Reittien askelpisteet tulevat jälleen näkyviin,

Rastivälinäyttö
Punainen reitti liittyy vihreään reittiin nuolen kohdalle.

Näpäytä askelpistettä, jossa punainen reitti liittyy vihreään reittiin. Samalla punainen reitti tulee valmiiksi.

Huomaa, että viimeksi piirretty punainen reitti näkyy päällimmäisenä reitin yhteisellä osuudella. Avaamalla ja sulkemalla vihreän reitin voit palauttaa sen takaisin päällimmäiseksi.

VIHJE: Esc-näppäimen painallus useimmissa tilanteissa poistaa rinnakkaisreitin piirtämisen.

VIHJE: Lisää ohjeita yhteisen reitin piirtämisestä löydät täältä.

Rastivälinäyttö
Punainen reitti on valmis.

REITIN MUUTOS

Jos haluat muuttaa esimerkiksi sinistä reittiä, avaa se näpäyttämällä reittitunnusta A 165m hiirellä SHIFT-näppäin alaspainettuna.

Rastivälinäyttö
Sininen reitti avattu muutoksia varten

Reitin avaus tuo näkyviin reitin askelympyrät. Samalla se poistaa reitin viimeisen askeleen. Seuraava näpäys poistaa toiseksi viimeisen askeleen jne.

Voit siirtää askelympyrää vetämällä sitä hiirellä SHIFT-näppäin alaspainettuna. Voit myös poistaa askeleen ja sen päässä olevan askelympyrän näpäyttämällä sitä CTRL-näppäin alaspainettuna.

Rastivälinäyttö
Sininen reitti avattu muutospisteeseen asti

Poista sinisestä reitistä vielä muutama askelympyrä talon kulmaan asti.

Piirrä reitin loppuosa talon ja puiden väliin. Lopeta reitti näpäyttämällä rastiympyrän sisällä olevaa pientä sinistä ympyrää.

Rastivälinäyttö
Korjattu sininen reitti on valmis.

VIHJE: Voit siirtää, poistaa tai lisätä yhteisreittin askelpisteitä samaan tappaan kuin tavallisten reittien askelpisteitä.

Siirry seuraavalle rastivälille 2-M joko napilla Next leg tai rastilistan ruudulla F (Finish). Piirrä reitti maaliin.

Rastivälinäyttö
Viimeisen rastivälin reitti valmis

Reitit ovat nyt piirretyt. Palaa takaisin karttanäkymään ylärivin napilla Map view.

Rastivälinäyttö
Nappi Map View palauttaa karttanäkymän.

Karttanäkymässä näkyvät kaikkien rastivälien kaikki piirtämäsi reitit.

Rastivälinäyttö
Ratanäkymä

VIHJE: Rastivälien reittitunnukset ja reittien pituudet kuten myös reittien kokonaispituudet voit siirtää sopivaan paikkaan kartalla vetämällä niitä hiirellä SHIFT-näppäin alaspainettuna.

Rastivälinäyttö
Reittitunnuksia siirretty

VIHJE: Voit vaihtaa reittitunnuksen kirjasinkokoa asetusten (Settings) sivulta Labels rivillä Default font size.

Jos haluat vaihtaa kirjasinkokoa vain esillä olevalla rastivälillä, käytä valintaa Current leg font size.

Voit selata reittejä ylärivin kuvakkeilla. Jos kuvakkeet eivät ole näkyvissä, näpäytä kuvaketta Show routes. help

Reitin selauskuvakkeet
Kuvakkeet, joilla voit selata reittejä

Näpäyttämällä kuvaketta saat näkyviin kullakin rastivälillä reitin tai reitit:
- A-reitti - Show route A
- lyhyin reitti - Show shortest route
- kaksi lyhyintä reittiä - Show two shortest routes
- kaikki reitit - Show all routes
- piilota kaikki reitit - Hide all routes

VIHJE: Voit piilottaa rastivälien reittiviivat kuvakkeella Show route line ja vastaavasti piilottaa rastivälien pituudet kuvakkeella Show route length. Reittien kokonaispituudet voit piilottaa napilla Show total route lengths.

Rastivälinäyttö
Kuvakkeet, joilla voit piilottaa reittiviivat, reittitunnukset ja reittien kokonaispituudet

Jos haluat, voit jälleen tallettaa radan ja sen reitit tiedostoksi. Katso ohjeet seuraavasta luvusta.

4. Talleta ja avaa reittitiedosto

REITTITIEDOSTON TALLETUS
Aloita SprintRoute-datatiedoston talletus siirtymällä karttanäkymään ja näpäytä kuvaketta Save file save.

Talleta tiedosto1
Kuvake Save aloittaa talletuksen.

Infotaulu avautuu ja kehoittaa jatkamaan ylärivin keltaisella napilla Save. Näppäimellä Escape tai itse taulua näpäyttämällä voit peruuttaa talletuksen.

Talleta tiedosto2
Infotaulu

Näpäytä ylärivin nappia Save.

Talleta tiedosto 3
Nappi Save jatkaa talletusta

Windowsin tiedoston talletusikkuna avautuu. Jatka tai peruuta tiedoston talletus.

VIHJE: Talletettavan tiedoston oletusnimi on SR.RATA.MMDD.HHMM.jpg , jossa RATA on radan nimi ja MMDD.HHMM talletushetki minuutin tarkkuudella.

Voit vaihtaa oletusnimen muotoa asetusten (Settings) sivulta Mixed rivillä Name format. Lue lisää.

Ohjelma ehdottaa aina oletusnimeä riippumatta siitä, millä nimellä olet tiedoston edellisellä kerralla tallettanut.

REITTITIEDOSTON AVAUS
Avaa SprintRoute datatiedosto ylärivin napilla Valitse tiedosto (in English Select file).

Avaa tiedosto 3
Avaa tiedosto napilla Valitse tiedosto

Windowsin tiedoston avausikkuna tulee näkyviin. Jatka tai peruuta tiedoston avaus.

Rastivälinäyttö
Ratanäkymä

Karttanäkymä, jossa ovat kaikki reitit, avautuu.

VIHJE: Jos karttatiedoston nimi, mittakaava tai skannaustarkkuus poikkeavat datatiedoston talletuksen yhteydessä käytetyistä, saat ilmoituksen. Reittien pituudet voivat tällöin olla virheelliset.

5. Vie reittikuvat

Voit viedä (tallettaa) reittikuvan rastivälinäkymästä tai karttanäkymästä.

RASTIVÄLINÄKYMÄ
Avaa rastivälinäkymä ja siirrä rastiväli ja sillä näkyvät reitit karttaikkunan vasempaan laitaan. Näpäytä ylärivin kuvaketta Export image. export

Rastivälinäyttö
Rastiväli reitteineen ikkunan vasemmassa laidassa.

Kuvaruudulle avautuu kehys, jonka sisällä olevan kartan alueen voit tallettaa reittikuvaksi. Jos alue sopiva, paina nappia Export image. Ellei, peruuta napilla Cancel.

Nappilla Set course name voit muokata radan nimeä ja napilla Show/Hide text voit poistaa kaikki tekstit näkyvistä.

Reittikuvan kehys
Yhden rastivälin reittikuvan vienti.

Windowsin tiedoston talletusikkuna avautuu. Jatka tai peruuta tiedoston talletus. Reittikuvan leveys on 300 pikseliä. Oletusleveyden voit vaihtaa asetusten (Settings) sivulta Mixed rivillä Export Image width. Huomaa, että leveydenvaihto on tehtävä ennenkuin avaat kehyksen.

VIHJE: Reittikuvatiedoston oletusnimi on sr.RATA.CRASTI.jpg , jossa RATA on radan nimi ja RASTI rastivälin numero.

Valmis reittikuva rastivälinäkymästä
Valmis reittikuva rastivälistä 1-2.

VIHJE: Voit sovittaa SprinRouten rastiympyrät samankokoisiksi kartan rastiympyröiden kanssa asetusten (Settings) sivulta Drawing rivillä Control circle size.

Voit myös piilottaa rastiympyrät, rastinumerot ja rastiväliviivan kokonaan pois näkyvistä valinnalla Hide. Tämä voi selkeyttää kuvaa, jos kartassa on ratapiirros jo valmiina.

KARTTANÄKYMÄ
Samalla tavalla voit viedä karttanäkymästä koko reitin kuvan. Reittikuva on vaakakuva ja sen leveys on 1200 pikseliä. Oletusleveyden voit vaihtaa asetusten (Settings) sivulta Mixed rivillä Export Image width.

Valmis reittikuva karttanäkymästä
Koko radan reittikuvan vienti.

VIHJE: Koko reitin kuvatiedoston oletusnimi on sr.RATA.jpg, jossa RATA on radan nimi.

6. Ylärivin tiedot

SprintRouten ylimmällä rivillä näkyvät tiedot ovat seuraavat

  • Käytössä oleva näkymä: COURSE VIEW tai LEG VIEW
  • Viimeksi luetun tiedoston nimi tai viimeisimmän talletuksen kellonaika
  • Radan nimi
  • Beeline: radan tai rastivälin pituus linnuntietä eli rastiväliviivaa myöten
  • MinRoute: radan tai rastivälin pituus kunkin rastivälin lyhyintä reittiä myöten
  • ER index (Extra Running): radan kiertävyysindeksi eli lyhyimmän reitin pituuden suhde radan linnuntiepituuteen. Vastaavasti myös rastivälin kiertävyysindeksi eli rastivälin lyhyimmän reitin pituuden suhden rastivälin linnuntiepituuteen.
  • RC index (Route Choice): (ei vielä käytössä)

7. Avusteet

Avusteet eli HELP-ikkuna ovat englanniksi ja avautuvat ja sulkeutuvat kuvakkeella Help. help

8. Muuta

Näppäinoikotiet (shortcuts)

S :: aloita/lopeta yhteisreitin (Shared route) piirtäminen. Vastaa kuvakkeen Shared route Shared route näpäytystä.

R :: reitti valmis (Ready). Vastaa reitin piirron yhteydessä rastiympyrän keskellä oleva pienen ympyrän näpäytystä.

Escape :: keskeytää eräät toiminnot kuten esimerkiksi reitin piirtämisen tai datatiedoston talletuksen.

Kartan ominaisuudet

Käytössä olevan kartan ominaisuudet kuten tiedostonimen, mittakaavan ja skannaustarkkuuden näet Default settings --ikkunan yläosasta riviltä Map data.

Kartan ominaisuudet
Kartan ominaisuudet

Kartan ominaisuuksien määritys

A) Tunnen mittakaavan, mutta en skannaustarkkuutta

Arvioi kartan koko (esim A4) tai mittaa kartan pitkän sivun pituus. Anna kartan ominaisuusikkunassa niistä jompikumpi. Jatka napilla Continue

Kartan asetukset
Kartan koon määritys

B) En tunne mittakaavaa enkä skannaustarkkuutta

Piirrä kokeeksi yhden rastivälin rata välille, jonka pituuden tunnet, esimerkiksi kahden koordinaattiviivan väliin. Rastivälin linnuntiematkan näet ylärivin kohdasta Beeline. Muuta skannaustarkkuutta tai mittakaavaa siten, että rastivälin pituus on oikea.

Esimerkiksi jos koordinaattiviivojen väli on 120 metriä, mutta Beeline näyttää, että koordinaattiviivojen väliin piirretyn rastivälin pituus on 180 metriä, vaihda skannaustarkkuudeksi 200 * (180/120) = 300 dpi. Tai vaihda kartan mittakaavaksi 4000 * (180/120) = 6000 eli 1:6000. Tarkista piirtämällä väli uudestaan.

Kartan katselu eri mittakaavoissa

Ylärivin kuvakkeilla voit katsella karttaa mittakaavoilla 1:3000, 1:4000 tai 1:5000. Kartta näyttää oikealta kuvaruudun leveydellä noin 340 mm. Jos se poikkeaa tästä olennaisesti, anna oikea leveys kartan ominaisuusikkunan alimpaan ruutuun Screen width

Karttatiedoston pienennös

Jos karttasi on skannattu tarkkuudella 300 dpi, voit huoleti pienentää kartan kokoa. Esimerkiksi muuttamalla kartan pituuden 1500 pikselistä 1000 pikseliin skannaustarkkuus vastaa 200 dpi:tä. Muutos pudottaa reittikuvien tiedostokoon puoleen.

8. Datatiedosto

SprintRoute datatiedosto on selväkielinen ja pitkälti "itsensä selittävä". Silti muutama kohta voi vaatia täsmennystä:

MAP name=Tullintori.jpg scale=1:3000 dpi=200
name =talletuksessa käytetyn kartan tiedostonimi
scale =kartan mittakaava
dpi =kartan skannaustarkkuus

Ohjelma huomauttaa, jos jokin näistä kolmesta poikkeaa ladatun kartan parametreista.

COURSE name=Grano.H65 mapfs=40 legfs=60
name =radan nim
mapfs =karttanäkymän reittitunnuksen poikkeava koko
legfs =rastivälinäkymän reittitunnuksen poikkeava koko

CONTROL 881 606 name=rasti 1 idx=123 idy=456 specfs=80
name =rastin numero (ei asetettavissa)
idx =karttanäkymän reittitunnuksen poikkeava x-sijainti
idy =karttanäkymän reittitunnuksen poikkeava y-sijainti
specfs =tämän rastivälin reittitunnuksen poikkeava koko

ROUTE name=A color=Blue ridx=-4 ridy=47
name =reittitunnuksen kirjain (A-I)
color=reittitunnuksen väri
ridx =reittitunnuksen poikkeava x-sijainti
ridy =reittitunnuksen poikkeava y-sijainti

Version 0.94 parametrit XR, YR ja fcv nykyisten idx:n, idy:n ja legfs:n asemesta ovat toistaiseksi käytössä.