Piirrä yhteisreitit

Yhteisreittien avulla reittien piirtäminen nopeutuu, koska yhteiset reittiosat tarvitsee piirtää vain kerran.

Reitin alkuosa (a) voi olla yhteinen muiden reittien kanssa, esimerkiksi silloin kun rastilta lähdetään eri reiteille samaan suuntaan.

Yhteiset reitit
Esimerkkejä yhteisistä reiteistä: a) yhteinen alku, b) yhteinen loppu, c) yhteinen keskiosa ja d) paluu "omille jäljille"

Samoin reitin loppu (b) voi olla yhteinen, jos rastille tullaan samasta suunnasta. Reitti voi myös joskus "pakittaa omille jäljilleen" (d) esimerkiksi palattaessa umpikujasta.

Yhteisen reitin piirto käynnistuu kuvakkeella Shared route Shared route. Sen asemesta voit painaa myös näppäintä P (näppäin 'S' tulee käyttöön myöhemmin).

Yhteinen alkureitti

Yhteisen reitin alku
Aloita yhteinen reitti näpäyttämällä kuvaketta Shared route (1). Saat askelympyrät näkyviin. Näpäytä uuden reitin erkanemispistettä (2). Jatka reitin piirtämistä (3).

Yhteinen loppureitti

Yhteisen reitin loppu
Piirrä ensin uuden reitin alkuosa (1). Näpäytä kuvaketta Shared route (2). Saat askelympyrät näkyviin. Näpäytä uuden reitin liittymispistettä (3). Uusi reitti on valmis.

Yhteinen paluureitti

Yhteinen paluureitti
Piirrä ensin reitin alkuosa (1). Näpäytä kuvaketta Shared route (2). Saat askelympyrät näkyviin. Näpäytä paluupistettä (3). Jatka reitin piirtämistä (4).

Yhteisen reitin askelpisteen siirto, poisto ja lisäys

Tapahtuu samalla tavalla kuin minkä tahansa askelpisteen siirto, poisto ja lisäys. Muutos vaikuttaa aina kaikkiin askelpisteen kautta kulkeviin reitteihin.

Reitin irrotus yhteiseltä reitiltä

Yhteinen askelpiste on kokonaisuus. Esimerkiksi yhden reitin askelpisteen muutos vaikuttaa aina myös muihin saman askelpisteen kautta kulkeviin reitteihin.

Kun haluat muuttaa vain yhtä reittiä, jolla on yhteinen askelpiste, Sinun on ensin irrotettava reitin askelpiste muista askelpisteistä.

Reitin irrotus
Avaa reitti näpäyttämällä reitin otsikkoa (1). Saat askelympyrät näkyviin. Siirrä askelympyrää ALT-näppäin alaspainettuna (2). Avatun reitin askelympyrä siirtyy. Sulje reitti näpäyttämällä rastiympyrässä olevaa värillistä ympyrää (3).

Yhteisellä reitillä olevan yhden reitin askelpisteen siirto, poisto ja lisäys

Irrota reitti yhteiseltä reitiltä (katso ohje edellä). Sen jälkeen voit käsitellä irrotettua askelpistettä tavalliseen tapaan.