Piirrä yhteisreitit

Yhteisreittien avulla reittien piirtäminen nopeutuu, koska yhteiset reittiosat tarvitsee piirtää vain kerran.

Reitin alkuosa (a) voi olla yhteinen muiden reittien kanssa, esimerkiksi silloin kun rastilta lähdetään eri reiteille samaan suuntaan.

Samoin reitin loppu (b) voi olla yhteinen, jos rastille tullaan samasta suunnasta. Reitti voi myös joskus "pakittaa omille jäljilleen" (e) esimerkiksi palattaessa umpikujasta.

Yhteisreitit
Esimerkkejä yhteisreiteistä: a) yhteinen alku, b) yhteinen loppu, c) yhteinen alku- ja loppu d) yhteinen keskiosa ja e) paluu "omille jäljille". HUOM Paluu omille jäljille on versiosta 0.98 alkaen pois käytöstä.

Yhteisreitin piirtäminen

Yhteisreitti on kahden tai useamman päällekäisen reitin kokonaisuus. Yhden yhteisreitin muutos vaikuttaa automaattisesti kaikkiin muihin yhteisreitteihin.

Esimerkiksi yhteisreitin askelpisteen siirto tai poisto vaikuttaa samalla tavalla muihin yhteisreitteihin. Askelpisteen lisäys yhdelle yhteisreitille lisää saman askelpisteen muihin yhteisreiteihin.

Ennen yhteisreitin avaus avasi vain sen reitin, jonka tunnusta näpäytettiin. Versiosta 0.98 alkaen yhteisreitin avaus avaa samalla näpäyksellä kaikki yhteisreitit.

Aloita yhteisreitin piirtäminen näpäyttämällä kuvaketta Shared route Shared route. Voit myös painaa näppäintä S. Myös aiemmin käytössä ollut näppäin P toimii toistaiseksi.

Seuraavissa kuvissa yhteisreitin piirtäminen alkaa tai päättyy askelympyrän näpäytyksellä. Versiosta 0.98 alkaen voit näpäyttää myös reittiviivaa. Näpäytyksen kohdalle syntyy uusi askelympyrä, josta uusi reitti alkaa tai johon se päättyy.

Yhteinen alkureitti

Yhteisen reitin alku
1) Aloita yhteinen reitti näpäyttämällä kuvaketta Shared route. 2) Askelympyrät tulevat näkyviin. 3) Näpäytä askelympyrää josta uusi reitti erkanee. Uuden reitin alkuosa tulee näkyviin. 4) Jatka uuden reitin piirtämistä.

Yhteinen loppureitti

Yhteisen reitin loppu
1) Piirrä ensin uuden reitin alkuosa. 2) Näpäytä kuvaketta Shared route. 3) Askelympyrät tulevat näkyviin. 4) Näpäytä uuden reitin liittymisen kohdalla olevaa askelympyrää. Uuden reitin loppuosa tulee valmiiksi.

Yhteisen reitin askelpisteen siirto, poisto ja lisäys

Tapahtuu samalla tavalla kuin minkä tahansa askelpisteen siirto, poisto ja lisäys. Muutos vaikuttaa aina kaikkiin askelpisteen kautta kulkeviin reitteihin.

Reitin irrotus yhteiseltä reitiltä

Jos haluat muuttaa vain yhtä reittiä, jolla on yhteinen askelpiste, Sinun on ensin irrotettava reitin askelpiste muiden yhteisten reittien askelpisteistä. Se käy seuraavasti:

Reitin irrotus
1) Valitse reitti näpäyttämällä reitin tunnusta (A 220m). 2) Askelympyrät tulevat näkyviin. 3) Siirrä askelympyrää ALT-näppäin alaspainettuna. Valitun reitin askelympyrä siirtyy. 4) Poista reitin valinta reitti näpäyttämällä uudestaan reitin tunnusta.

Yhteisreitillä olevan yhden reitin askelpisteen siirto, poisto ja lisäys

Irrota reitti yhteisreitiltä (katso ohje edellä). Sen jälkeen voit käsitellä irrotettua askelpistettä tavalliseen tapaan.