Opas - Kuvakkeet

SprintRouten kuvakkeisiin liittyvät toiminnot ovat (versiossa 0.994) seuraavat:

Aloitus ja tiedostot -

Clear All - poistaa kaikki radat eli aloittaa uusien ratojen piirtämisen kokonaan alusta
Clear routes - poistaa kaikki näkyvissä olevat reitit
Clear odd elements - poistaa kaikki käyttämättömät rastit ja rastiväliviivat sekä niihin liittyvät reitit
Show/Hide left panel - avaa/sulkee vasemman panelin (rata- ja rastivälivalikot)
Open file instructions - näyttää ohjeet tiedoston avaamiseen
Save file - tallettaa ratatiedoston
Show data file - näyttää ratatiedoston
Export images - vie (tallettaa) esillä olevasta radasta tai rastivälistä kuvatiedoston

Reittipiirros -

Show route A (blue) - näyttää A-reitin (sinisen)
Show shortest route - näyttää lyhyimmän reitin
Show two shortest routes - näyttää kaksi lyhyintä reittiä
Show all routes - näyttää kaikki reitit
Hide all routes - piilottaa kaikki reitit
Show/Hide route lines - näyttää/piilottaa reittiviivat
Show/Hide route lengths - näyttää/piilottaa reittipituudet
Show actual/relative route lengths - näyttää todelliset/suhteelliset reittipituudet
Shared route mode - aloittaa yhteisten reittien piirtämisen
Select route colour - valitsee reittivärin
Set shortcut route (not used) - asettaa oikoreitin (ei käytössä)

Ratapiirros -

Show control number/code - näyttää rastinumerot/rastitunnukset
Show/Hide course drawing - näyttää/piilottaa ratapiirroksen
Show/Hide controls - näyttää/piilottaa rastiympyrät
Show/Hide control lines - näyttää/piilottaa rastiväliviivat
Show/Hide control numbers/codes - näyttää/piilottaa rastinumerot/rastitunnukset
Show Course lengths - näyttää ratapituudet
Show Route lengths - näyttää reittipituudet
Show course schema - näyttää ratakaavion
Show course area - näyttää rata-alueen

Himmennys, asetukset, avusteet, info -

Map dimming - himmentää karttaa
Settings - avaa asetukset
Help - avaa avusteet (osin vanhentunut: versio 0.9)
Web site - avaa internet-sivuston