Käyttämättömät rastit ja rastivälit

Käyttämätön rasti ei kuulu yhteenkään rataan eikä yhdelläkään radalla ole käyttämätöntä rastiväliä .

Käyttämättömiä rasteja ja rastivälejä syntyy ratasuunnittelun aikana. Kun poistat radasta yhden rastin, se jää SprintRouten muistiin käyttämättömäksi rastiksi. Samalla syntyy vähintään kaksi käyttämätöntä rastiväliä: toinen, joka päättyy poistetulle rastille ja toinen, joka alkaa poistetulta rastilta. Myös radan poisto voi tuottaa ison joukon käyttämättömiä rasteja ja rastivälejä.

Käyttämättömät rastit 1
Rastin 31 poistamisesta syntyy yksi käyttämätön rasti sekä kaksi käyttämätöntä rastiväliä. Ne on merkitty punaisella värillä.

SprintRoute pitää kirjaa kaikista rasteista ja rastiväleistä, niin käytössä olevista kuin käyttämättömistäkin. Jos otat rastin uudelleen käyttöön, siihen liittyvät rastivälit sekä myös rastivälin reitit palautuvat käyttöön.

Et voi antaa käyttämättömän rastin rastikoodia käytössä olevalle tai uudelle rastille. Vasta kun poistat käyttämättömät rastit, niin samalla vapautat niiden rastikoodit uusille rasteille käyttöön. Huomaa, että et voi poistaa yksittäistä käyttämätöntä rastia, vaan kaikki käyttämättömät rastit ja rastivälit poistuvat kerralla käytöstä.

Käyttämättömien rastien katselu ja poisto

Kuvake Show odd controls removeOdd näyttää käyttämättömät rastit ja rastivälit kirkkaan punaisina. Käyttämättömien rastivälien reitit näkyvät vastaavasti ohuina viivoina.

Käyttämättömät rastit 2
Rastit 31 ja 34 on poistettu. Poiston takia syntyneet käyttämättömät rastit ja rastivälit on esitetty punaisilla viivoilla. Käyttämättömien rastivälien reitit näkyvät ohuina punaisina viivoina.

Kartalla näkyvän valikon ylempi nappi Delete all unused.. poistaa (tuhoaa) kaikki käyttämättömät rastit ja rastivälit. Samalla ne myös poistuvat SprintRouten kirjanpidosta eikä niitä voi enää millään tavalla palauttaa.

Käyttämättömät rastit 3
Ylempi nappi poistaa käyttämättömät rastit ja rastivälit kun taas alempi nappi jättää kaiken ennalleen eli käyttämättömät rastit säilyvät ratapiirroksessa piilotettuina.

Valikon alempi nappi piilottaa käyttämättömät rastit ja rastivälit, Ne jäävät yhä SprintRouten kirjanpitoon.

Käyttämättömien rastien talletus

Asetuksista voit valita, miten haluat toimia käyttämättömien rastien kanssa radan piirtämisen, ratojen poiston ja datatiedoston avaamisen ja talletuksen yhteydessä .

Ratapiirtämisen ja ratojen poiston aikana SprintRoute tuhoaa käyttämättömät rastit ja rastivälit sitä mukaa kun niitä syntyy. Samoin tiedoston avaamisen yhteydessä mahdollisia käyttämättömiä rasteja ja rastivälejä ei lueta.

Rastittamalla sivulla Mixed asetuksen Don't delete unused controls on course drawing käyttämättömiä rasteja ja rastivälejä ei tuhota vaan ne jäävät piiloon.

Käyttämättömät rastit 4a

Ratapiiroksen talletuksen yhteydessä SprintRoute tuhoaa käyttämättömät rastit ja rastivälit.

Käyttämättömät rastit 4b

Rastittamalla sivulla Mixed asetuksen Ask to delete unused controls on data saving Sprintroute kysyy ennen talletusta, haluatko poistaa käyttämättömät rastit ja rastivälit.

Käyttämättömät rastit 4ab
Ylin nappi poistaa käyttämättömät rastit ennen ratatiedoston talletusta. Keskimmäinen nappi tallettaa myös käyttämättömät rastit ratatiedostoon. Alin nappi keskeyttää talletuksen

Käyttämättömiä rasteja ei kannata kuljettaa mukanaan datatiedostossa, ainakaan suuria määriä. Ne voivat todennäköisesti aiheuttaa joissakin tilanteissa ongelmia SprintRouten rastikirjanpidossa. Kuvakkeeen Show odd controls removeOdd lisäksi myös kuvakeella View data removeOdd voit katsoa datatiedostosta, onko tiedostossa käyttämättömiä rasteja ja rastivälejä.