Ratapituus, reittipituudet sekä ER-indeksi

Ratapituus

SprintRoute laskee radan pituuden kunkin rastivälin lyhyintä reittiä myöten. Käytännössä se ei välttämättä ole nopein reitti portaiden, ylä- ja alamäkien ja pusikoiden takia, mutta SprintRoute ei näitä tunnista.

Ratapituuden (MinR) saa näkyviin kuvakkeella Show total course lengths all course routes Sarakkeessa BLine on linnuntiepituus eli rastiväliviivaa myöten mitattu matka. Viimeisessä sarakkeessa on kiertävyysindeksi eli ER extra running index.

Kiertävyysindeksi eli Extra running index (ER)

Kiertävyys kuvaa, kuinka paljon lyhyin reitti poikkeaa rastiväliviivasta. Hyvän radan kiertävyyden tulisi olla vähintään 1.3 eli ratapituus on vähintään 30% pitempi kuin sen linnuntiepituus.

Kiertävyys lasketaan yksinkertaisesti ratapituus jaettuna linnuntiepituudella. SprintRoute ei laske mukaan viimeistä rastiväliä ("loppuviitoitusta"), jos sille ei ole piirretty reittiä tai jos sen reitti on vain yhden askeleen pituinen. Jos reitillä on kaksi askelta tai enemmän, SprintRoute kysyy, haluatko ottaa myös viimeisen rastivälin mukaan kiertävyysindeksin laskentaan. Jos radalla on vain yksi rastiväli, niin kiertävyysindeksi lasketaan luonnollisesti aina.

Värilliset eli ABC-reitit

Värillisten reittien reittipituudet saa näkyviin kuvakkeella Show color route lengths all course routes. Huomaa, että reittipituudet lasketaan kirjainten A,B,C,D,E,F,G,H ja I mukaan, ei värien mukaan.

Jos jollakin rastivälillä ei ole tietyn kirjaimen reittiä, niin sen asemesta käytetään tämän rastivälin lyhyintä reittiä. Tämä osoitetaan taulukossa merkinnällä 'inc.others'.

Jos jollakin rastivälillä ei ole yhtään reittiä, niin välin reittipituutena käytetään rastivälin linnuntiepituutta ja se osoitetaan merkinnällä 'inc.beeline'.

Aiemmissa SprintRouten versioissa (0.984 ja ennen) ER-indeksi laskettiin periaatteessa samalla tavalla, mutta viimeisen rastivälin käsittelyssä ja puuttuvien reittien korvauksessa oli pieniä eroja. Käytännössä tulokset eivät olennaisesti poikkea toisistaan.

Esimerkkejä

Värillisten reittien (kirjainten) avulla voi laskea, miten reitinvalinnat ovat vaikuttaneet kuljettuun matkaan. Esimerkkinä kolmen rastin rata, jonka rastivälien linnuntiepituus on 100 m ja loppuviitoitus 50 m. Radan linnuntiepituus on siten 350 m.

Suunnistaja Sininen (esimerkiksi Sinä itse) on kulkenut sinistä reittiä. Sen pituus on 500 m

sininen reitti
Sinisen reitin pituus on 150 + 150 + 150 + 50 (loppuviitoitus) = 500 m.

Suunnistaja Vihreän ensimmäisen rastivälin reitti ei ole tiedossa. Tästä syystä SprintRoute olettaa, että hän on käyttänyt sinistä reittiä. Seuraavilla kahdella välillä hän on kulkenut vihreitä reittejä. Niiden pituus on 110 m. Hänen reittinsä kokonaispituus on siten 420 m.

vihreä reitti
Vihreän reitin pituus on 150 (sininen) + 110 + 110 + 50 = 420 m

Suunnistaja Punainen on valinnut reittinsä ykkösrastille huonosti ja matkaa on kertynyt 200 metriä. Sensijaan hänen reittejään rastiväleillä 1-2 ja 2-3 ei tiedetä. SprintRoute olettaa, että näillä väleillä hän on kulkenut lyhyintä eli vihreää reittiä. Hänen reittinsä kokonaispituus on siten 470 m.

punainen reitti
Punaisen reitin pituus on 200 + 150 (sininen) + 150 (sininen) + 50 = 550 m

Suunnistaja Ruskean reitti on tiedossa kaikilla rastiväleillä. Loppuviitoitus on toki sama kuin muilla. Hänen reittinsä kokonaispituus on 561 m.

Huomaa, että tässä esimerkikssä rastivälin L-1 lyhyin reitti on ruskea reitti eli 111 m. Vihreän suunnistajan oletetaan käyttäneen lyhyintä reittiä, joka on nyt vihreä eikä sininen. Vihreän reitin kokonaismatka on nyt 381 m

Ruskea reitti
Ruskean reitin pituus on 111 + 200 + 200 + 50 = 561 m ja vihreän 111 + 110 + 110 + 50 = 381 m.

Kun jollain rastivälilllä ei ole yhtään reittiä, niin tämän rastivälin pituutena käytetään kaikilla reiteillä linnuntiematkaa(100 m).

Puuttuva reitti
Rastivälillä 2-3 ei ole yhtään reittiä, jolloin sen pituutena käytetään linnuntiematkaa (100m). Esimerkiksi sinisen reitin pituus on 150 + 150 + 100 + 50 = 450 m ja vihreän 111 + 110 + 100 + 50 = 371 m.