Ohjelmasta

Keväällä 2017 Lauttasaaren Myllykallion sprintticupin ratamestarina tuskailin reittipituuksien mittaamisessa ja reittien vertailussa. CONDES, joka sinänsä on loistava ratamestariohjelma, tarjosi hyvin vaatimattomat eväät näihin tehtäviin.

Seuraavana keväänä olin Kannelmäen sprintticupin ratamestari. Sitä varten olin selannut verkkoa ja löytänyt hienon ratamestariohjelman 2DReRun. Se tuntui täyttävän kaikki toiveeni - sillä saattoi mitata ja piirtää reittejä sekä tehdä niistä reittikuvia. Lisäksi ohjelmassa oli ominaisuuksia, joilla saattoi esimerkiksi muuttaa reittikuvien ulkonäköä.

En kuitenkaan koskaan päässyt sisälle ohjelman eräisiin toimintoihin kuten tiedostojen talletukseen tai reittikuvien muokkaamiseen. Niinpä syksyllä ajattelin, että jos keväällä 2019 olen taas ratamestarina Kannelmäessä, niin sitä varten kasaan itselleni "mieluisamman" ohjelman. Ja niin siinä sitten kävi - syntyi SprintRoute. Tosin se ei ihan ehtinyt valmiiksi, mutta lähes kuitenkin.

Vuonna 2020 jatkoin ratamestarin uraani Malminkartanossa. Ratoja suunnitellessani sain ajatuksia, joilla ohjelman käyttöä saattoi yksinkertaistaa. Siitä syntyi versio 0.96. Rastit tosin siirtyivät koronaviruksen takia syksyyn, joten tällä kertaa ohjelmakin ehti tulla ajoissa valmiiksi.

SprintRoutesta on ollut paljon apua ratamestarityössäni. Lisäksi olen sillä tutkinut juoksemieni sprinttien reitinvalintoja. Reittien vertailu pituuserojen perusteella tuntuu mielestäni oikeammalta tavalta kuin pelkkä silmämääräinen arviointi.

Näin pääset alkuun

Ohjelman käynnistys avaa ikkunan, johon "pudotat" karttatiedoston. Seuraavaksi avautuu ikkuna, jossa voit tarvittaessa muuttaa kartan ominaisuuksia kuten mittakaavaa ja skannaustarkkuutta. Tämän jälkeen pääsetkin jo piirtämään rataa ja sille reittejä.

Aluksi olet karttanäkymässä. Näpäytys karttaan piirtää lähtökolmion. Seuraavalla näpäyksellä piirrät ensimmäisen rastin. Jatka samalla viimeiseen rastiin ja maaliin asti. Näpäytä lopuksi oranssia nappia Course done, jolloin viimeinen rasti vaihtuu maaliksi ja rata on valmis.

Reittien piirtäminen käy yhtä yksinkertaisesti: siirry ensin napilla Leg View rastivälinäkymään. Näpäytä karttaa ja saat reitin ensimmäisen askeleen. Seuraava näpäys piirtää toisen askeleen. Jatka kunnes reitti on viimeistä askelta vaille valmis.

Lopeta reitti näpäyttämällä rastiymyrässä olevaa pientä palloa. Samalla tavalla voit piirtää muut reitit. Kun kaikki reitit ovat valmiit, voit siirtyä seuraavalle rastivälille napilla Next leg tai palata napilla Map View takaisin karttaikkunaan.

Lisää opastusta löydät sivupalkin ohjeista.

Hieman tekniikasta

SprintRoute on selainkäyttöinen javascript-ohjelma. Se toimii Chrome-selaimella ja saattaa joiltakin osin toimia muillakin. Ohjelman keskeinen osa on graafinen javascript-kirjasto Raphael. Se yksinkertaistaa tavattomasti reittien piirtämistä. Olen käyttänyt sitä jo vuosia. Jonkin verran olen tukeutunut myös JQuery- ja JQuery UI -kirjastoihin, jos eteen on tullut isoja ongelmia.

Pyörää ei kannata keksiä uudelleen - verkosta olen löytänyt monia näppäriä scriptejä ja käyttänyt niiden ajatuksia. Ne ovat helpottaneet ohjelmointia. Tällaisia ovat esimerkiksi html2canvas (Niklas von Herzen), joka sieppaa palan kuvaruudusta kuvatiedostoksi. Muita ovat mm. Drag n' Drop In Raphael.js (Wesley Todd) ja RaphaelJS zoom pan (Gavin Kistner)

Lopuksi on huomautan, että ohjelma on hieman kömpelö (harrastelija kun olen), mutta se toimii ja riittää omiin tarkoituksiini. Ja jos siitä on hyötyä muillekin, niin hyvä niin.

Tiedostot

Karttatiedosto (.jpg tai .gif) luetaan "pudottamalla" se avausikkunaan.

Reittitiedosto, jossa ovat rata ja reitit, talletetaan tekstitiedostoksi (.txt). Se on muokattavissa useimmilla tekstieditoreilla lukuunottamatta NotePadia. Sen voi lukea uudelleen kunhan pohjana on sama karttatiedosto kuin tiedostoa talletettaessa.

Reittikuva tallennetaan .jpg -kuvatiedostoksi joko yhdeltä rastiväliltä tai koko radasta. Kuvan leveyden pikseleinä voit itse valita. Kuvan sivusuhde on aina A4:n mukainen.

Puutteita ja virheitä

SprintRoute ole vielä valmis. Siinä on puutteita ja pieniä virheitä. Keskeiset puutteet ovat (ver 0.96):

  • Kartan vetäminen takkuaa joskus - voi tosin johtua myös "huonosta" hiirestäni. Useimmiten siitä selviää vaihtamalla näkymää edestakaisin. Myös välitalletus voi auttaa. Takkuaminen rastivälinäkymässä aiheuttaa helposti uuden reitin ensimmäisen askeleen. Poista se näpäyttämällä askelympyrää CTRL-näppäin alaspainettuna.
  • Kartan vierityspalkit ("scroll bars") puuttuvat. Eivät toimineet oikein ja ovat toistaiseksi pois käytöstä
  • Peruuta- ja kumoa -toiminnat (UnDo ja ReDo) puuttuvat.
  • Tiedoston talletus on kaksivaiheinen - se liittyy selaimen ominaisuuksiin eikä sitä voi mielestäni ohittaa.
  • Ohjelman tallettamat tekstitiedostot eivät avaudu oikein Notepadissa. Sensijaan kaikki muut tekstieditorit kuten esimerkiksi WordPad ja NotePad++ toimivat ongelmitta.
  • Reittien käsittelyä on parannettu. Voi silti yhä tuottaa ongelmia, jos reittejä on paljon ja niitä on moneen kertaan poistettu ja lisätty. Virhetilanteen voi useimmiten ohittaa talletuksella ja avaamalla talletettu tiedosto uudelleen.
  • Pikkuvirheitä: 1) kun karttanäkymässä katselee esimerkiksi vain lyhyintä reittiä ja siirtää reittitunnuksia, niin myös muiden reittien tunnukset tulevat näkyviin.
  • Ja varmaan ajan myötä tulee yhä vielä esiin muita pikkuvirheitä. Toisaalta ajatuksissa on muutamia parannuksia. Miten ne toteutuvat, aika näyttää.....

Ohjelman rajoitukset

1 rata kerrallaan
40 rastia enintään (sisältää myös maalin)
9 reittiä enintään yhtä rastiväliä kohden
Kiinteät reittitunnukset (A, B...) ja niille asetetut vakiovärit (sininen, vihreä...). Vakiovärit voit valita mielesi mukaan 24 värin paletista.

Huom. Vaikka ohjelma käsittelee kerrallaan vain yhtä rataa, kuvaruudulle voi avata useita selainikkunoita, joissa jokaisessa on eri rata.